AMAPED

              

AMAPED 2017

Az AMAPED 2004-ben alakult és jelenleg 326 gyermek és fiatal látogatja különböző anyanyelvi és származás nyelvi tanfolyamainkat. Tanulóink Bécs különböző kerületeiből, Bécs környékéről, néhányan Alsó-Ausztriából és Burgenlandból járnak a foglalkozásainkra.

Bécsben jelenleg nincs lehetőség két tannyelvű oktatásra, annak ellenére, hogy a magyarságot népcsoportként elismerték már 1992-ben. Elmondhatjuk tehát, hogy az AMAPED által működtetett délutáni foglalkozások az itt élő magyaroknak lehetőséget adnak arra, hogy anyanyelvük gyakorlásához való jogukkal élhessenek és gyermekeik a magyar nyelvet elsajátíthassák. Az alapellátást pótló magyar nyelvű és nyelvi oktatásra óriási az igény.

Az AMAPED a 2017-es év végén az alapprogramban 7 helyszínen 14 iskolai csoportot, 11 óvodai csoportot és 3 bébicsoportot működtetett, összesen 326 gyermek és fiatal részvételével.

A magyar nyelvi alapprogramunkban 10 pedagógus dolgozik rendszeresen, további 7 pedagógus az egyesületünk helyiségeiben kínál magyar nyelvű foglalkozásokat különböző korcsoportoknak, csecsemőkortól felnőttkorig. Összesen 17 kiváló pedagógus dolgozik együtt. Két magyar pszichológus (iskola és család), egy magyar logopédus, egy fejlesztőpedagógus (tanulási nehézségek) és egy tehetséggondozó kolléga támogatja a munkánkat.

A magyar nyelvet összesen 14 iskolai csoportnak oktatjuk, a Mariahilfer Straße-i helyszínen 7 csoport hetente egyszer 120 perces foglalkozásokon vesz részt 1-12 osztálynak megfelelő bontásban, a 5-6., a 7-8. és a 9-11. osztályok összevont csoportok, valamint szombatonként azoknak az 5-8. évfolyamos diákoknak kínálunk oktatást, akik a hét közbeni órákon iskolai elfoglaltságaik miatt nem tudnak részt venni. Ezenkívül Eisenstadtban, Floridsdorfban, Gersthofban, Klosterneuburgban és Schwechaton működnek összevont csoportjaink.

Minden szombaton tartunk óvodai foglalkozást a Mariahilfer Straße -i székhelyen és további óvodai csoportjaink működnek Floridsdorfban, Parndorfban és Schwechaton. A Mariahilfer Straßen és a Gersthof-i iskolai felkészítő csoportban készülhetnek a nagyobb óvodások az iskolakezdésre.

Magyar dallam- és zenevilágra épülnek korai nyelvi fejlesztő foglalkozásaink:
0-3 éves korig heti 4 alkalommal a Ringató várja a gyerekeket és szüleiket 3 helyszínen, a Mariahilfer Straßen, Floridsdorfban és Badenben, az óvodás korosztálynak pedig Zenemanók csoportunk Bécsben kínál zenés nyelvi fejlesztő foglalkozást.

Az ovisoknak és kisiskolásoknak ettől a tanévtől néptánc keretében kínálunk mozgási lehetőséget, a kreatív barkácsolást kedvelők pedig a Pipitér és a Bütykölde csoporthoz csatlakozva készíthetnek szebbnél szebb alkotásokat.

A már leérettségizett diákjaink havi rendszerességgel találkoznak nálunk, alkalmanként 30 fiatal látogatja ifjúsági klubunkat.

Az egyesületünk 26 csoportot működtet, ezen felül a 2018 január 1-én hat egyesület összefogásával és a Nemzet Politikai Államtitkárság, Potápi Árpád államtitkár úr támogatásával létrejött Ausztriai Magyar Pedagógiai és Kulturális Központ további magyar nyelvű csoportoknak ad otthont.

A magyarországi és az osztrák anyanyelvoktatás előírásait figyelembe véve kidolgoztunk egy magyar, mint származási nyelvet tanító programot, mellette sikeresen használjuk a Miskolci Egyetem magyart idegen nyelvként beszélőknek készült Együtthaladó c. tankönyvcsaládját. Pedagógusaink rendszeresen vesznek részt továbbképzéseken (Pl. Balassi Intézet).

Német kurzusaink is keresettek. A Pécsi Egyetemmel együttműködési szerződést kötöttünk, ECL nyelvvizsga központként működünk. (magyar, német, angol, szlovák, stb.)

Az AMAPED az egyetlen szervezet német nyelvterületen, amelyik megkapta a „Tehetségpont” kitüntető címet.(szavalóverseny, olvasási verseny, könyvkiadó, parlament, múzeumlátogatás, KinderUni, UniKlub, művészeti programok, sport).

Egyesületünk aktív kapcsolatot tart fenn más intézményekkel: pl. az Österreichisches Sprachen-Kompetenz Zentrum, Miskolci Egyetem, Pécsi Egyetem, Bécsi Egyetem. Szorosan együttműködünk a szülők bejegyzett egyesületével a BEMOSZSZTE-vel. Tagjai vagyunk az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztalának, több egyesülettel dolgozunk együtt, ilyen pl. a nagy múltú „Európa „-Club is. Mint tagszervezetnek, nagy segítséget jelentett a magyar Miniszterelnökség által megvalósított Kőrösi Csoma Sándor ösztöndíjprogram keretében a Kerekasztalhoz érkezett 2 fiatal, komoly támogatást nyújtottak az AMAPED számára is.

A Bethlen Gábor Alap ZRT –nek köszönhetően interaktív táblával is rendelkezünk. A Schwedenplatz-i termek már kicsinek bizonyultak számunkra, de úgy alakult, hogy december végén lehetőségünk nyílt egy új helyre, a Mariahilfer Straße 1/c szám alá költöznünk, hat baráti egyesület összefogásával, a Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztalával, a Délibáb Bécsi Magyar Kultúregyesülettel, a Magyar Diákok Egyesületével, a BÉMOSZTE-vel és az „Europa“-Clubbbal, így létrejött az Ausztriai Magyar Pedagógiai és Kulturális Központ.

Az egyesület a 2012-ben megkapott DVR szám alapján minden tekintetben megfelel az ausztriai intézmények adatkezelési előírásainak. Helységeinkre, valamint minden egyes kollégára személyesen is felelősségbiztosítást kötöttünk.

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) régóta dolgozik egy olyan stratégia kialakításán, amely a jövőben egy közös Kárpát-medencei térben gondolkodva képzeli el az együttműködést a külhoni magyar pedagógusszervezetekkel, így 2014. október 17-én Budapesten nyolc külhoni magyar pedagógusszervezettel, köztük az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesületével kötött hosszú távú együttműködési megállapodást. ebben az évben az együttműködés kapcsán az egyesületünk elnöke részt vett az OFI által szervezett konferencián és ebben a tanévben is eredményesen használtuk és használjuk az intézet által rendelkezésünkre bocsátott tankönyveket.

Jelenleg három pályázatban veszünk részt közreműködő partnerként:

- EFOP-3-10.1-17-2017-00001 kódszámú pályázatban az Oktatási Hivatal partnereként „Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és a felsőoktatás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival”

-EFOP-3.10.1-17-0002 azonosító számú pályázatban a Nemzetstratégiai Kutatóintézet partnereként „Az oktatási struktúrák Kárpát-medencei makroregionális együttműködést támogató kutatások”

- EFOP-3.30.1.-17-2017-00003 azonosító számú pályázatban az Emberi Erőforráskezelő partnereként „Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és felsőoktatás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival”

A felsőőri székhelyű Burgenlandi Magyar Kultúregyesülettel való jó kapcsolat hozadékaként 4. osztályos csoportunk nagy örömmel használja a Kultúregyesület által készített “Magyarul tanulunk” tankönyveket is.

Az egyesületünk számos oktatáson kívüli tevékenységet is folytat. Ezek a 2017-ben a következők voltak:

2017. január

 • A soproni színi társulat tagjaitól tanulhattak az AMAPED-es gyerekek

C:\Users\Dorka\Desktop\Amaped\Kiadvány\dsc_0059.jpg

C:\Users\Dorka\Desktop\Amaped\Kiadvány\dsc_0058.jpg

 

2017. február

 • Farsang

C:\Users\Dorka\Desktop\Amaped\Kiadvány\20170227_174337.jpg

C:\Users\Dorka\Desktop\Amaped\Kiadvány\20170227_173924.jpg

C:\Users\Dorka\Desktop\Amaped\Kiadvány\20170227_174313.jpg

C:\Users\Dorka\Desktop\Amaped\Kiadvány\20170124_173603.jpg

 
 • Budapesti kirándulás az 1956-os események 60. jubilleumi évének kapcsán

Az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete színvonalas rendezvénysorozattal emlékezett meg az 1956-os eseményekről a tavalyi, 60. jubileumi évben. A sorozat részeként volt gyermekrajz kiállítás, ünnepi műsor, fogalmazás írása az eseményekre való visszaemlékezésekből, emellett egy szép színdarabot is bemutattak az AMAPED-es diákok. Az emlékév zárásaként, megjutalmazva pedagógusok és gyermekek közös munkáját, egy budapesti kiránduláson vehettek részt felnőttek és gyermekek, 2017. február 18-19-én. Az ötven fő kétnapos kikapcsolódását a Magyar Nemzetpolitikai Államtitkárság mellett több ausztriai szponzor támogatta.

C:\Users\Dorka\Desktop\Amaped\Kiadvány\dsc_0685.jpg

C:\Users\Dorka\Desktop\Amaped\Kiadvány\dsc_0698.jpg

C:\Users\Dorka\Desktop\Amaped\Kiadvány\amaped1.jpg

C:\Users\Dorka\Desktop\Amaped\Kiadvány\amaped2.jpg

 

2017. március

 • Szavalóverseny

Az Arany János emlékév alkalmából rendezett szavalóversenyt az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete, március 25 - én szombaton délelőtt 10 órától a bécsi Collegium Hungaricumban. Az eseményre több mint száz nevezés érkezett. Ausztria mellett Magyarországról, a Felvidékről, Erdélyből és Németországból ékeztek a versenyzők, óvodás kortól a szép korúakig. Az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesületének munkatársai idén elsősorban Arany János verseit, balladáit várták a versmondóktól.

C:\Users\Dorka\Desktop\Amaped\Kiadvány\dsc_0199.jpg

C:\Users\Dorka\Desktop\Amaped\Kiadvány\dsc_0024.jpg

C:\Users\Dorka\Desktop\Amaped\Kiadvány\dsc_0082.jpg

C:\Users\Dorka\Desktop\Amaped\Kiadvány\dsc_0428.jpg

 

2017. április

 • Húsvéti élménygyűjtés Budapesten

Az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztala 2016-ban sikerrel pályázott a Rákóczi Szövetség diaszpóra- és szórványprogram pályázatán, így 2017 júniusáig összesen hatvan ausztriai magyar fiatal kapott lehetőséget arra, hogy az anyaországba utazzon, és megismerkedjen annak fővárosával, tájaival, történelmi és idegenforgalmi nevezetességeivel.

C:\Users\Dorka\Desktop\Amaped\Kiadvány\dsc_1039.jpg

C:\Users\Dorka\Desktop\Amaped\Kiadvány\dsc_1006.500x0-is.jpg

C:\Users\Dorka\Desktop\Amaped\Kiadvány\dsc_1020.jpg

C:\Users\Dorka\Desktop\Amaped\Kiadvány\dsc_1500.jpg

 
 • Író-olvasó találkozó

Nógrádi Gábor és Nógrádi Gergely írók voltak a vendégeink.

C:\Users\Dorka\Desktop\Amaped\Kiadvány\dsc_0176.jpg

C:\Users\Dorka\Desktop\Amaped\Kiadvány\dsc_0185.jpg

 


 

 • A Föld napja

C:\Users\Dorka\Desktop\Amaped\Kiadvány\20170321_165204.jpg

C:\Users\Dorka\Desktop\Amaped\Kiadvány\20170315_180224.jpg

 

2017. július- augusztus

 • Nyári tábor Erdélyben

C:\Users\Dorka\Desktop\Amaped\Nyári táborok\Beszámoló\dsc_0097.jpg

C:\Users\Dorka\Desktop\Amaped\Nyári táborok\Beszámoló\dsc_0072.jpg

C:\Users\Dorka\Desktop\Amaped\Nyári táborok\Beszámoló\20180472_1492365257467235_1744724522_o.jpg

C:\Users\Dorka\Desktop\Amaped\Nyári táborok\Beszámoló\dsc_0380.jpg

C:\Users\Dorka\Desktop\Amaped\Nyári táborok\Beszámoló\dsc_0281.jpg

C:\Users\Dorka\Desktop\Amaped\Nyári táborok\Beszámoló\dsc_0154.jpg

 • Hagyományőrző és mesetábor

C:\Users\Dorka\Desktop\Amaped\Nyári táborok\Honlapra\21297365_10154694411121594_1411269084_o.jpg

C:\Users\Dorka\Desktop\Amaped\Nyári táborok\Honlapra\21278022_10154694411061594_228235300_o.jpg

C:\Users\Dorka\Desktop\Amaped\Nyári táborok\Honlapra\21191465_1827048304002827_1615465469_o.jpg

C:\Users\Dorka\Desktop\Amaped\Nyári táborok\Honlapra\21222534_1827048310669493_1986169400_o.jpg

 
 • Nyári szakmai fórum

A nyári szakmai fórum 2017. augusztus 25-27. között Balatonalmádiban Az egyéni tehetséggondozás lehetőségei iskolán kívüli oktatási intézményekben a származási nyelv segítségével címmel került megrendezésre. Különböző szakterületek képviselői más-más oldalról közelítették meg számunkra a központi témát, hogy a harmadik nap végére egy teljesebb képet kapjunk a tehetséggondozás jelentőségéről, lehetőségeiről.

A program során a Mozaik Kiadó tartott rövid bemutatót és technikai ismertetőt digitális tananyagrendszeréhez. Magas színvonalú tankönyveik és a mögöttük álló digitális tartalom kiváló segítséget adhat a határon túli magyar nyelvi oktatáshoz. Szaffkó Péter, a Debreceni Nyári Egyetem ügyvezető igazgatója beszélt arról, milyen eszközöket használnak a magyar mint idegen nyelv oktatásában ahhoz, hogy a  tehetséggondozás megvalósulhasson. Az általa említett eszközök, gyakorlatok egy részét egyesületünk tanárai is hasznosíthatják.

Szoták Szilvia, a Magyar Nyelvstratégiai Intézet Nyelvtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályának főtanácsadója Nyelvünkben otthon címmel kiemelte, milyen fontos egy biztos anyanyelvi/származási nyelvi bázis megteremtése ott, ahol az iskola nyelve a gyerek számára a második nyelv, mert azt a stabil első nyelvi alapokra lehet hatékonyan és sikeresen felépíteni. A szakmai fórum Bárdos Andrea humán menedszer előadásával kapott új irányt, aki a korai karrier-menedzsment jelentőségét hangsúlyozta. Kis-Bocz Erika, az AMAPED tanára, szervezetfejlesztő-szupervizor szakmai motivációnk tudatosítását, erőforrásaink számbavételét, egymás támogatását katalizálta gyakorlati feladatokkal.

Ezt követően a műhelymunkában az AMAPED pedagógusai saját speciális munkájukról, szakterületükről tartottak rövid beszámolókat, közben lehetőséget teremtve az egymás közötti tapasztalatcserére is.

A Balatonalmádiban töltött három nap teljes szakmai feltöltődést nyújtott az új tanév előtt: új ismeretekkel gazdagított, kérdéseket vetett fel, lehetőséget adott ránézni pedagógusi szerepünkre, közösséget épített, mindezt elragadó balatoni környezetben, nyugodt és inspiráló körülmények között. Köszönjük az Emberi Erőforrások Minisztériuma Nemzeti Tehetségprogramjának, az Emberi Erőforrások Támogatáskezelőnek a támogatását.

C:\Users\Dorka\Desktop\Amaped\Kiadvány\IMG_2290.JPG

C:\Users\Dorka\Desktop\Amaped\Kiadvány\IMG_2400.JPG

C:\Users\Dorka\Desktop\Amaped\Kiadvány\IMG_2200.JPG

C:\Users\Dorka\Desktop\Amaped\Kiadvány\IMG_2276.JPG

 

2017. szeptember

 • Évnyitó

2017. szeptember 16-án, szombaton délelőtt került megrendezésre az AMAPED tanévnyitója a Collegium Hungaricumban. A 2017/2018-as tanév foglalkozásainak bemutatása mellett a hagyományokhoz hűen idén is volt zene, tánc, könyvvásár és finom ételek.

 

C:\Users\Dorka\Desktop\Amaped\Rendezvények\Évnyitó\Honlapra\DSC_0422.JPG

C:\Users\Dorka\Desktop\Amaped\Rendezvények\Évnyitó\Honlapra\DSC_0409.JPG

C:\Users\Dorka\Desktop\Amaped\Rendezvények\Évnyitó\Honlapra\DSC_0388.JPG

C:\Users\Dorka\Desktop\Amaped\Rendezvények\Évnyitó\Honlapra\DSC_0437.JPG

   


2017. október

 • Az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesületének ünnepi megemlékezése 1956 alkalmából

2017. október 21-én, szombaton este hét órai kezdettel került sor az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztala és a Központi Szövetség rendezvényére a Komensky Iskola színháztermében. A műsor keretein belül felléptek az AMAPED felső tagozatos diákjai, valamint a Délibáb táncosai.

C:\Users\Dorka\Desktop\Amaped\Kiadvány\1.jpg

C:\Users\Dorka\Desktop\Amaped\Kiadvány\2.jpg

C:\Users\Dorka\Desktop\Amaped\Kiadvány\22815504_10203923923974967_5100790607951431742_n.jpg

 


2017. november

 • Márton napi foglalkozás

                                                                      C:\Users\Dorka\Desktop\KCSP\November\Márton napi mulatság az AMAPEDben_3.jpg

 • Adventi készülődés

Adventi koszorú készítés várta az érdeklődőket, 2017. november 26-án, vasárnap az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesületének székhelyén, a Schwedenplatzon.

C:\Users\Dorka\Desktop\Amaped\Rendezvények\Advent\kcsp2.jpg

C:\Users\Dorka\Desktop\Amaped\Rendezvények\Advent\kcsp.jpg

C:\Users\Dorka\Desktop\Amaped\Rendezvények\Advent\24169407_2104439389569810_285098944_o.jpg

C:\Users\Dorka\Desktop\Amaped\Rendezvények\Advent\24167200_2104440122903070_816741221_o.jpg

C:\Users\Dorka\Desktop\Amaped\Rendezvények\Advent\kcsp3.jpg

 

2017. december

 • Pedagógus-továbbképzés

Az őszi továbbképzési nap 2017. december 2-án, egy szombati napon került megrendezésre. Ezen a napon a nyári szakmai fórum egyik programpontjának a részletesebb megismerésére került sor. A Mozaik Kiadó képviseletében Nagyistván Zsolt készítette fel az AMAPED pedagógusait a Mozaik Kiadó digitális tananyagrendszerének (MOZAWEB) a használatára.

A Mozaik Kiadó tankönyvei –amelyeket a 2017/18-as tanévben több kolléga is használ a csoportjával– abban különböznek a magyarországi tankönyvpiacon elérhető többi tankönyvtől, hogy széles körű, sokféleképpen, kreatívan használható digitális háttéranyag tartozik hozzájuk. A nap folyamán rengeteg gyakorlati feladat megoldásával megtudtuk például, hogyan lehet digitális óravázlatot készíteni úgy, hogy abba szöveget, képet, hang- vagy videóanyagot is beépítünk, és az óra menetében ezt a szükséges időben el tudjuk indítani. Kis rutinnal a meglévő feladatgenerátorokkal kiváló saját feladatokat készíthetünk az általunk tanított tananyaghoz, saját feladatbankunkat, óravázlataink gyűjteményét pedig elmenthetjük saját használatra vagy megoszthatjuk másokkal is.

Az AMAPED székhelyén a pedagógusok használhatják a digitális táblát, így a gyakorlatban is kipróbálhatják a megszerzett tudást. Azon diákok számára pedig, akik nem tudnak rendszeresen részt venni az órákon, szintén nagy segítség lehet a MOZAWEB használata. Köszönjük az Emberi Erőforrások Minisztériumának a támogatást.

C:\Users\Dorka\Desktop\Amaped\Kiadvány\20171202_135158.jpg

C:\Users\Dorka\Desktop\Amaped\Kiadvány\20171202_135143.jpg

 
 • Mikulás ünnepség

December 6-án az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesületének meghívására a bécsi Collegium Hungaricumba látogatott a Mikulás, hogy megajándékozza a gyermekeket. A színes programokkal egybekötött szórakoztató családi délutánt az AMAPED és az „Europa”-Club szervezte, a műsorban közreműködött a Mesebolt Bábszínház.

C:\Users\Dorka\Desktop\Amaped\Rendezvények\Mikulás\Honlapra\DSC_5559 29.jpg

C:\Users\Dorka\Desktop\Amaped\Rendezvények\Mikulás\Honlapra\DSC_5564 29.jpg

C:\Users\Dorka\Desktop\Amaped\Rendezvények\Mikulás\Honlapra\DSC_5627 29.jpg

C:\Users\Dorka\Desktop\Amaped\Rendezvények\Mikulás\Honlapra\DSC_5653 29.jpg

C:\Users\Dorka\Desktop\Amaped\Rendezvények\Mikulás\Honlapra\DSC_5668 29.jpg

C:\Users\Dorka\Desktop\Amaped\Rendezvények\Mikulás\Honlapra\DSC_5704 29.jpg

C:\Users\Dorka\Desktop\Amaped\Rendezvények\Mikulás\Honlapra\DSC_5606 29.jpg

 


 

 • Költözés

A Schwedenplatz-i termek már kicsinek bizonyultak számunkra, de úgy alakult, hogy december végén lehetőségünk nyílt egy új helyre, a Mariahilfer Straße 1c szám alá költöznünk a Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztalával, a Délibáb Bécsi Magyar Kultúregyesülettel, a Magyar Diákok Egyesületével, a BÉMOSZTE-vel és az „Europa“-Clubbbal, így létrejött az Ausztriai Magyar Pedagógiai és Kulturális Központ.

C:\Users\Dorka\Desktop\Délibáb\Logo  Delibab.jpgC:\Users\Dorka\Desktop\Amaped\Logók\Kerekasztal logó_jó.jpgC:\Users\Dorka\Desktop\Amaped\Logók\europa-club.pngC:\Users\Dorka\Desktop\Amaped\Logók\Szuloiegyesulet_logo.png

C:\Users\Dorka\Desktop\Amaped\Mariahilfer Str\20180104_100103.jpg

C:\Users\Dorka\Desktop\Amaped\Mariahilfer Str\20180104_100045.jpg

C:\Users\Dorka\Desktop\Amaped\Mariahilfer Str\20180104_100023.jpg

C:\Users\Dorka\Desktop\Amaped\Mariahilfer Str\20180104_100117.jpg

C:\Users\Dorka\Desktop\Amaped\Logók\Névtelen.png


                                                                                                                           

 Verein für ungarische PädagogInnen In Österreich
Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete
Schwedenplatz 2. Top 11. 1010 Wien
www.amaped.at office@amaped.at                                               

AMAPED 2015

Az AMAPED 2004-ben alakult és jelenleg 350 gyermek és fiatal látogatja különböző anyanyelvi és származás nyelvi tanfolyamainkat. Tanulóink Bécs különböző kerületeiből, Bécs környékéről, néhányan Alsó-Ausztriából és Burgenlandból járnak a foglalkozásainkra.

Bécsben jelenleg nincs lehetőség két tannyelvű oktatásra, annak ellenére, hogy a magyarságot népcsoportként elismerték már 1992-ben. Elmondhatjuk tehát, hogy az AMAPED által működtetett délutáni foglalkozások az itt élő magyaroknak lehetőséget adnak arra, hogy anyanyelvük gyakorlásához való jogukkal élhessenek és gyermekeik a magyar nyelvet elsajátíthassák. Az alapellátást pótló magyar nyelvű és nyelvi oktatásra óriási az igény. 

A magyar nyelvi alapprogramunkban 17 pedagógus dolgozik rendszeresen, további 5 pedagógus az egyesületünk helyiségeiben kínál magyar nyelvű foglalkozásokat különböző korcsoportoknak, csecsemőkortól felnőttkorig. Összesen 22 kiváló pedagógus dolgozik együtt. Két magyar pszichológus (iskola és család), egy magyar logopédus, egy fejlesztőpedagógus (tanulási nehézségek) és egy tehetséggondozó kolléga támogatja a munkánkat.

A magyar nyelvet összesen 17 iskolai csoportnak oktatjuk, a Schwedenplatz-i helyszínen 10 csoport hetente egyszer 120 perces foglalkozásokon vesz részt 1-12 osztálynak megfelelő bontásban, a 9-10 és a 11-12. osztályok összevont csoportok. Kéthetenként szombaton 1 összevont csoport dolgozik, szintén 120 percesek a foglalkozások. Ezenkívül Bruck an der Leitha-ban, Eisenstadtban, Floridsdorfban, Gersthofban, Klosterneuburgban és Schwechatban működnek összevont csoportjaink. Terveink szerint 2016-ban Krems an der Donau-ban is indítunk összevont iskolai csoportot.  

Az iskolai csoportjaink 5 - 21 fős létszámúak.

Minden szombaton tartunk óvodai foglalkozást a Schwedenplatz-i székhelyen és további óvodai csoportjaink működnek Badenben, Floridsdorfban, Klosterneuburgban és Schwechaton. A Schwedenplatzon iskolai felkészítő csoportban készülhetnek a nagyobb óvodások az iskolakezdésre.

Magyar dallam- és zenevilágra épülnek korai nyelvi fejlesztő foglalkozásaink:

0-3 éves korig heti 3 alkalommal a Ringató várja a gyerekeket és szüleiket 2 helyszínen, a Schwedenplatzon és Floridsdorfban, az óvodás korosztálynak pedig Zenemanók csoportjaink Bécsben és Klosterneuburgban kínálnak zenés nyelvi fejlesztő foglalkozást.

Az 1-3 éves korosztálynak „BabyBalance“ kézségfejlesztő torna, az ovisoknak és kisiskolásoknak pedig balett-oktatás keretében kínálunk mozgási lehetőséget, a kreatív barkácsolást kedvelők pedig a Pipitér csoporthoz csatlakozva készíthetnek szebbnél szebb alkotásokat.

A már leérettségizett diákjaink havi rendszerességgel találkoznak nálunk, alkalmanként 30 fiatal látogatja ifjúsági klubunkat.

Az egyesületünk 30 csoportot működtet, ezen felül 4 további magyar nyelvű csoportnak (néptánc, stb.,) adunk otthont.

A magyarországi és az osztrák anyanyelvoktatás előírásait figyelembe véve kidolgoztunk egy magyar, mint származási nyelvet tanító programot, mellette sikeresen használjuk a Miskolci Egyetem magyart idegen nyelvként beszélőknek készült Együtthaladó c. tankönyvcsaládját. Pedagógusaink rendszeresen vesznek részt továbbképzéseken (Pl. Balassi Intézet).  

Német kurzusaink is egyre keresettebbek. A Pécsi Egyetemmel együttműködési szerződést kötöttünk, ECL nyelvvizsga központként működünk. (magyar, német, angol, szlovák, stb.)

Az AMAPED az egyetlen szervezet német nyelvterületen, amelyik megkapta a „Tehetségpont” kitüntető címet.(szavalóverseny, olvasási verseny, könyvkiadó, parlament, múzeumlátogatás, KinderUni, UniKlub, művészeti programok, sport).

Egyesületünk aktív kapcsolatot tart fenn más intézményekkel: pl. az Österreichisches Sprachen-Kompetenz Zentrum, Miskolci Egyetem, Pécsi Egyetem, Bécsi Egyetem. Szorosan együttműködünk a szülők bejegyzett egyesületével a BEMOSZSZTE-vel. Tagjai vagyunk az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztalának, több egyesülettel dolgozunk együtt, ilyen pl. a nagy múltú „Európa „-Club is. Mint tagszervezetnek, nagy segítséget jelentett a magyar Miniszterelnökség által  megvalósított Petőfi Sándor ösztöndíjprogram keretében a Kerekasztalhoz érkezett 2 fiatal, komoly támogatást nyújtottak az AMAPED számára is. 2016-ban az egyesület önállóan pályázik fogadószervezetként ebben a programban.

Az oktatás minőségének javítása és nemzetközi kapcsolattartás lehetőségének biztosítása érdekében a szülők összefogásával létre hoztunk egy számítógépes oktatótermet, 20 számítógéppel, nyomtatóval, internettel. A Bethlen Gábor Alap ZRT –nek köszönhetően interaktív táblával is rendelkezünk. Az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztala rendelkezésünkre bocsájtotta a Schwedenplatzi helységünkkel szomszédos Top 10 termeit. Ezáltal megoldódott a néha túlzsúfolt termek problémája és a szülők számára biztosított várakozó terület is tágasabb lett.

Az egyesület a 2012-ben megkapott DVR szám alapján minden tekintetben megfelel az ausztriai intézmények adatkezelési előírásainak. Helységeinkre, valamint minden egyes kollégára személyesen is felelősségbiztosítást kötöttünk. 

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) régóta dolgozik egy olyan stratégia kialakításán, amely a jövőben egy közös Kárpát-medencei térben gondolkodva képzeli el az együttműködést a külhoni magyar pedagógusszervezetekkel, így 2014. október 17-én Budapesten nyolc külhoni magyar pedagógusszervezettel, köztük az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesületével kötött hosszú távú együttműködési megállapodást. ebben az évben az együttműködés kapcsán  az egyesületünk elnöke részt vett az OFI által szervezett konferencián és ebben a tanévben is eredményesen használtuk és használjuk az intézet által rendelkezésünkre bocsátott tankönyveket.

A felsőőri székhelyű Burgenlandi Magyar Kultúregyesülettel való jó kapcsolat hozadékaként 4 . osztályos csoportunk nagy örömmel használja a Kultúregyesület által készített “Magyarul tanulunk” tankönyveket is. 

Az egyesületünk számos oktatáson kívüli tevékenységet is folytat. Ezek a 2015-ben a következők voltak:

Évente megrendezésre kerülő szavalóversenyünket ebben az évben Nagy László és Reményik Sándor emlékére hirdettük meg. A szavalóverseny zsűrijében Dr. Szaffkó Péter, a Debreceni Nyári Egyetem ügyvezető igazgatója, Gerendás Beáta az Ensemble ohne Grenzen rendezője és Liszkay Veronika múzeumpedagógus, magyartanár foglalt helyet. A versenyen az egyesület foglalkozásait látogató gyerekek és fiatalok mellett, Bécsből és Győrből is érkeztek résztvevők. A versennyel egyidőben tartottuk a Janikovszky Éva életéből összeállított vándorkiállítás vernisszázsát Bécsben. A tárlatot az írónő fia, Janikovszky János nyitotta meg, és 2015. május 31-ig lehetett megtekinteni.

A nyári szünet ideje alatt táborokat szervezünk. 2015 nyarán Magyarországon, Debrecenben tölthettek egy hetet a gyerekek, ahol a Honfoglalás korával ismerkedtek meg. Bécsben napközis táboraink voltak: sporttábor, két mesetábor az első német, a második magyar nyelven, tánc-és kézműves tábor.  

Az Európa Tanács szeptember 26-át „A nyelvek európai napjává” nyilvánította. Ezen alkalomból egyesületünk délelőtt kétnyelvű (német és magyar) óvodai foglalkozást kínált, délután pedig az iskolásokat vártuk egy interaktiv magyar nyelvórával és magyar táncházzal a Délibáb együttes közreműködésével.

November 9-én és a nagy érdeklődésre való tekintettel november 11-én délután a A kultúráért Gömörben és Gömörön túl Polgári Társulás előadásában Benedek Elek: A papucsszaggató királykisasszonyok című interaktív előadásán vehettek részt a gyerekek. 

November 25-én Keller Pétert, Gárdonyi Géza dédunokáját láttuk vendégül egy Irodalmi est keretében, sok érdekes információt tudtunk meg az Egri csillagok szerzőjéről a személyes hangvételű előadásban.

November 30-án este “Buktatók és sorompók az osztrák és a magyar szociális rendszerben” címmel eszmecserére került sor a Bécsi Egyetemmel közös szervezésben, az egyetem TRANSWEL-projektjéhez kapcsolódóan.

Decemberben immár hagyományként az Európa-Club-bal közösen ünnepeltünk. 2015-ben a nagy érdeklődésre, és a rendelkezésre álló terem kisebb befogadóképességére való tekintettel 2 rendezvény került megrendezésre, mindkettőnek a Collegium Hungaricum adott otthont. 2015. december 5-én 16.00 órától a kisebbeket várta a Mikulás, Francesco, a bohóc  és a Győri Színház színészeiből alakult Holdszínház mesejátéka, 2015. december 18-án 18:00 órától pedig a Kaláka együttes adott adventi koncertet a nagyobb gyerekeknek és szüleiknek. Mindkét programon teljesen megtöltötték a nézőteret a résztvevők.  

Rendszeresen részt veszünk különböző pályázatokon. Idén az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet által közösen kiírt „Az identitás megerősítését szolgáló oktatási programok“ pályázati keretében honismereti szakkört szerveztünk. A foglalkozásokat két hetente szombaton tartottuk, a gyerekek megismerkedhettek a magyar néphagyományokkal, a kortárs magyar gyerekirodalommal, és részt vettek egy kémia és egy biológia órán is, ahol a két természettudomány magyar tudósaival és vonatkozásaival ismerkdhettek meg.

Köszönjük az ebben az évben nyújtott támogatásokat a Bethlen Gábor Alapnak, a  Magyar Emberi Erőforrások Minisztériumának, a Balassi Intézetnek és az Ausztriai Bundeskanzleramtnak, hogy anyagi segítséget nyújtottak egyesületünknek programjaink megvalósításához. Köszönet a pedagógusoknak, a szülőknek, a tanácsadóknak, a technikai szakembereknek, privát személyeknek, vállalkozásoknak és szervezeteknek az anyagi támogatásért illetve a több száz munkaóráért, amelyek eredményes munkát tettek lehetővé.

2016 január

Mentsik Szilvia

 

2014

 

Az AMAPED 2004-ben alakult és jelenleg több mint 400 gyermek és fiatal látogatja különböző anyanyelvi és származás nyelvi tanfolyamainkat. Tanulóink Bécs különböző kerületeiből, Bécs környékéről, néhányan Alsó-Ausztriából és Burgenlandból járnak a foglalkozásainkra.

Bécsben jelenleg nincs lehetőség két tannyelvű oktatásra, annak ellenére, hogy a magyarságot népcsoportként elismerték már 1992-ben. Elmondhatjuk tehát, hogy az AMAPED által működtetett délutáni foglalkozások az itt élő magyaroknak lehetőséget adnak arra, hogy anyanyelvük gyakorlásához való jogukkal élhessenek és gyermekeik a magyar nyelvet elsajátíthassák. Az alapellátást pótló magyar nyelvű és nyelvi oktatásra óriási az igény.

A magyar nyelvi alapprogramunkban 17 pedagógus dolgozik rendszeresen, további 7 pedagógus az egyesületünk helyiségeiben kínál magyar nyelvű foglalkozásokat különböző korcsoportoknak, csecsemőkortól felnőttkorig. Összesen 24 kiváló pedagógus dolgozik együtt. Két magyar pszichológus (iskola és család), egy magyar logopédus, egy fejlesztőpedagógus (tanulási nehézségek) és egy tehetséggondozó kolléga támogatja a munkánkat.

A magyar nyelvet összesen 16 iskolai csoportnak oktatjuk, a Schwedenplatz-i helyszínen 10 csoport hetente egyszer 120 perces foglalkozásokon vesz részt 1-12 osztálynak megfelelő bontásban, a 8-9 és a 11-12. osztályok összevont csoportok. Kéthetenként szombaton 1 összevont csoport dolgozik, szintén 120 percesek a foglalkozások. Ezenkívül Bruck an der Leitha-ban, Eisenstadtban, Floridsdorfban, Gersthofban és Schwechatban működnek összevont csoportjaink.

Az iskolai csoportjaink 6-tól 21 fős létszámúak.

A szülők kérésére 2012 szeptemberétől minden szombaton tartunk óvodai foglalkozást a Schwedenplatz-i székhelyen és további óvodai csoportjaink működnek Badenben, Bruck an der Leithában, Floridsdorfban és Schwechaton.

Magyar dallam- és zenevilágra épülnek korai nyelvi fejlesztő foglalkozásaink:

0-3 éves korig heti 6 alkalommal a Ringató és Zsongó várja a gyerekeket és szüleiket, az óvodás korosztálynak pedig Zenemanók és Dallamkert csoportunk kínál zenés nyelvi fejlesztő foglalkozást.

A már leérettségizett diákjaink havi rendszerességgel találkoznak nálunk, alkalmanként 30 fiatal látogatja ifjúsági klubunkat.

Az egyesületünk 32 csoportot működtet, ezen felül 8 további magyar nyelvű csoportnak (néptánc, színjátszó, stb.,) adunk otthont.

A magyarországi és az osztrák anyanyelvoktatás előírásait figyelembe véve kidolgoztunk egy magyar, mint származási nyelvet tanító programot, mellette sikeresen használjuk a Miskolci Egyetem magyart idegen nyelvként beszélőknek készült Együtthaladó c. tankönyvcsaládját. Pedagógusaink rendszeresen vesznek részt továbbképzéseken (Pl. Balassi Intézet).

Német kurzusaink is egyre keresettebbek. A Pécsi Egyetemmel együttműködési szerződést kötöttünk, ECL nyelvvizsga központként működünk. (magyar, német, angol, szlovák, stb.)

Az AMAPED az egyetlen szervezet német nyelvterületen, amelyik megkapta a „Tehetségpont” kitüntető címet.(szavalóverseny, olvasási verseny, könyvkiadó, parlament, múzeumlátogatás, KinderUni, UniKlub, művészeti programok, sport).

Egyesületünk aktív kapcsolatot tart fenn más intézményekkel: pl. az Österreichisches Sprachen-Kompetenz Zentrum, Miskolci Egyetem, Pécsi Egyetem, Bécsi Egyetem. Szorosan együttműködünk a szülők bejegyzett egyesületével a BEMOSZSZTE-vel. Tagjai vagyunk az Ausztriai Magyarok Kerekasztalának, több egyesülettel dolgozunk együtt, ilyen pl. a nagy múltú „Európa „-Club is.

Az oktatás minőségének javítása és nemzetközi kapcsolattartás lehetőségének biztosítása érdekében a szülők összefogásával létre hoztunk egy számítógépes oktatótermet, 20 számítógéppel, nyomtatóval, internettel. A Bethlen Gábor Alap ZRT –nek köszönhetően interaktív táblával is rendelkezünk. Az Ausztriai Magyarok Kerekasztala rendelkezésünkre bocsájtotta a Schwedenplatzi helységünkkel szomszédos Top 10 termeit. Ezáltal megoldódott a néha túlzsúfolt termek problémája és a szülők számára biztosított várakozó terület is tágasabb lett.

Az AMAPED ügyvitel területén is előrelépett, a 2012-ben megkapott DVR számunk alapján minden tekintetben megfelelünk az ausztriai intézmények adatkezelési előírásainak. Helységeinkre, valamint minden egyes kollégára személyesen is felelősségbiztosítást kötöttünk.

Az egyesületünk számos oktatáson kívüli tevékenységet is folytat. Ezek a 2014-ben a következők voltak:

Évente megrendezésre kerülő szavalóversenyünket ebben az évben a Civil Alap Holocaust Emlékév programja támogatta az Ausztriai Magyarok Kerekasztalával együttműködve. A rendezvénynek a Bécsi Magyar Nagykövetség adott otthont. A nyertesek egy felejthetetlen kirándulást nyertek Budapestre. Szintén a Holocaust emlékév keretében rendeztük meg 2014. november 20-án a „Kifordult világ“ előadást és kiállítást a Collegium Hungaricumban. A színdarabot az AMAPED tehetséggondozó programjában működő AMAIKND színjátszócsoport mutatta be, a kiállításon az AMAPED foglalkozásait látogató gyerekek és a szintén a tehetséggondozási program keretein belül meghirdetett rajzfoglalkozásokon résztvevő gyerekek munkáit lehetett megtekinteni.

A nyári szünet ideje alatt táborokat szervezünk. 2014 nyarán Magyarországon Csillebércen és a Balatonnál tölthettek a gyerekek 1-1 hetet. Bécsben napközis táboraink voltak: két sporttábor, két némettábor, rajztábor, Bibliahét.

Az Európa Tanács szeptember 26-át „A nyelvek európai napjává” nyilvánította. Ezen alkalomból együttműködve a Burgenlandi UMIZ-zal (Ungarisches Medien und Informationszentrum – Magyar Média és Információs Központ) három nyelvű mesedélutánt tartottunk 2014. szeptember 26-án.

Rendszeresen részt veszünk különböző pályázatokon. Idén az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet által közösen kiírt „Az identitás megerősítését szolgáló oktatási programok“ pályázati keretében helyesírási szakkört szerveztünk, és a Külügyminisztérium „Kisebbségpolitikai célok támogatása” pályázatával történelmi és honismereti programokat kínáltunk az érdeklődő diákoknak, ezen belül múzeumpedagógia órák voltak a bécsi Kunsthistorisches Museum-ban és a Schatzkammer-ben, és a magyar népi hagyományokat elevenítettük fel tavaszi ünnepeink kapcsán.

Közös ünnepeket rendezünk más szervezetekkel, ilyen például a már hagyományosnak nevezhető Mikulás-ünnepségünk az Európa-klubbal, melynek idén a magyarországi Csík zenekar volt a vendége.

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) régóta dolgozik egy olyan stratégia kialakításán, amely a jövőben egy közös Kárpát-medencei térben gondolkodva képzeli el az együttműködést a külhoni magyar pedagógusszervezetekkel, így 2014. október 17-én Budapesten nyolc külhoni magyar pedagógusszervezettel, köztük az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesületével kötött hosszú távú együttműködési megállapodást.

Köszönjük támogatóinknak, a Magyar Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumnak, a Magyar Külügyminisztériumnak, a Magyar Emberi Erőforrások Minisztériumának, a Balassi Intézetnek, a Nemzeti Civil Alapnak és az Ausztriai Bundeskanzleramtnak, hogy anyagi segítséget nyújtottak egyesületünknek programjaink megvalósításához. Köszönet a pedagógusoknak, a szülőknek, a tanácsadóknak, a technikai szakembereknek, privát személyeknek, vállalkozásoknak és szervezeteknek az anyagi támogatásért illetve a több száz munkaóráért, amelyek eredményes munkát tettek lehetővé.

AMAPED – 2013

Oktatáson kívüli tevékenységek

 

 

Oktatáson kívüli egyesületi tevékenységünk közül a gyerekek számára kiemelkedően fontosak a nyáron rendezett táboraink. Idén a kisebbekkel a Kőszegre látogattunk el, a 15-18 évesek pedig a Balatonon vitorláztak. A szülői támogatás mellett a két egyhetes tábort a Magyarok Kulturális Központjának Baráti Köre is támogatta.

Bécsben három további tábort is szerveztünk; német, mint idegen nyelvet tanuló kisdiákoknak és biblia tábort, szintén az alsó tagozatos korúaknak, valamint sport táborunk is volt.

 

A generációk találkozása az AMAPED számára nagy jelentőséggel bír. Tavaly tavasszal kirándulást szerveztünk az „Európa”-Clubbal közösen, ahol a fiatalabb generáció az idősebbekkel együtt utazott Ópusztaszerre. Fontos számunkra, hogy diákjaink megismerjék a nagy múlttal rendelkező egyesületek értékeit, bekapcsolódjanak azok munkájába és friss ötleteikkel tovább vigyék azok hagyományait.

Idén a Budapestre tervezett kirándulásunkat elmosta az árvíz, így ősszel látogattunk el fiataljainkkal a székesfővárosba, ahol a reformkor nevezetességeit és a Szikla Kórházat látogattuk meg.

 

Az oktatás mellett egyesületünk szervezésében együtt tartjuk meg más egyesületekkel közösen ünnepeinket; pl. a már hagyományosnak mondható Mikulásváró ünnepségünket szintén az „Európa” Clubbal közösen rendezzük, ahol a kisgyermekek minden alkalommal megtöltik a dísztermet. Sokan látogatják karácsonyi, farsangi rendezvényünket.

 

Az oktatással szorosan összekapcsolódik tehetséggondozó tevékenységünk. Az AMAPED az egyetlen szervezet német nyelvterületen, amelyik szeptemberben megkapta a „Tehetségpont” kitüntető címet. Egyesületünk számára rendkívül fontos Ausztria szerte egy információs hálózat kiépítése, amellyel minden diákunk számára a legmegfelelőbb támogatási formát szeretnénk megtalálni, hogy sikeresen tudjanak az osztrák oktatási rendszerben részt venni.

A tehetséggondozás keretében tavasszal szavalóversenyt tartottunk, diákjaink egy olvasási versenyben is részt vettek. Tavaly ősszel kiránduláson voltunk Budapesten, ahol a Tinta Kiadónál megismerkedtünk a szótárkészítéssel, utána a Parlamentben megtekintettük a Magyar Szent Koronát. Decemberben múzeumi órát tartottunk a diákjainknak és felkerestük a bécsi kincstárat, magyar kincsek után kutatva. Több diákunk vesz részt aktívan a KinderUni és UniKlub programjaiban. Az őszi szemeszterben tovább bővítettük a tehetséggondozó tevékenységünket a nyelvi programok mellett művészeti területen is: bőrdíszműves, kézműves foglalkozásink és zenei foglalkozásaink voltak. 2013 februárjától sportprogramokat kínálunk a mozgásban jeleskedőknek, gyermektorna és úszás színesíti a kínálatot. Kolléganőnk, aki kézbe veszi ezeknek a foglalkozásoknak a szervezését triatlonban világbajnoki harmadik helyezett volt.

 

Mint pedagógus egyesület szemináriumokat, workshopokat szervezünk pedagógusoknak és szülőknek. Havonta egy alkalommal, esténként különböző témákat érintettünk pl. többnyelvűség, tanulási nehézségek, tehetséggondozás, gyermekirodalom, fejlesztő játékok. A jövőben szakmai továbbképzéseket is tervezünk.

 

Köszönettel tartozunk a magyarországi Bethlen Gábor Alap ZRT-nek, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumnak és az osztrák Kancellária Hivatalnak azért, hogy támogatták munkánkat.

Köszönet jár azért a több száz (!) munkaóráért a pedagógusoknak, szülőknek, tanácsadóknak, technikusoknak, magánembereknek, vállalatoknak, egyesületeknek, akik lehetővé tették, hogy egyesületünk eredményesen működjön.

 

Mentsik Szilvia

elnök   Bécs, 2013. október 11.

Impresszum

AMAPED
Verein Ungarische PädagogInnen in Österreich
E-Mail: office@amaped.at
Adresse:

Wien, 6. Bezirk, Mariahilfer Straße 1c, HT 2 / SOU Top 2
Hivatali órák / Bürozeiten:
Hétfö / Montag: 8:30 - 11:00
Szerda / Mittwoch: 17:00 - 20:00
Péntek / Freitag: 8:30 - 11:00

BIC: BAWAATWW
DVR-Nr.: 4008141
IBAN: AT22 1400 0028 1086 3440 ZVR-Zahl: 620854815

© AMAPED - Minden jog fenntartva - Alle Rechte vorbehalten