AMAPED

              

 Verein für ungarische PädagogInnen In Österreich
Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete
Schwedenplatz 2. Top 11. 1010 Wien
www.amaped.at office@amaped.at                                               

AMAPED 2015

Az AMAPED 2004-ben alakult és jelenleg 350 gyermek és fiatal látogatja különböző anyanyelvi és származás nyelvi tanfolyamainkat. Tanulóink Bécs különböző kerületeiből, Bécs környékéről, néhányan Alsó-Ausztriából és Burgenlandból járnak a foglalkozásainkra.

Bécsben jelenleg nincs lehetőség két tannyelvű oktatásra, annak ellenére, hogy a magyarságot népcsoportként elismerték már 1992-ben. Elmondhatjuk tehát, hogy az AMAPED által működtetett délutáni foglalkozások az itt élő magyaroknak lehetőséget adnak arra, hogy anyanyelvük gyakorlásához való jogukkal élhessenek és gyermekeik a magyar nyelvet elsajátíthassák. Az alapellátást pótló magyar nyelvű és nyelvi oktatásra óriási az igény. 

A magyar nyelvi alapprogramunkban 17 pedagógus dolgozik rendszeresen, további 5 pedagógus az egyesületünk helyiségeiben kínál magyar nyelvű foglalkozásokat különböző korcsoportoknak, csecsemőkortól felnőttkorig. Összesen 22 kiváló pedagógus dolgozik együtt. Két magyar pszichológus (iskola és család), egy magyar logopédus, egy fejlesztőpedagógus (tanulási nehézségek) és egy tehetséggondozó kolléga támogatja a munkánkat.

A magyar nyelvet összesen 17 iskolai csoportnak oktatjuk, a Schwedenplatz-i helyszínen 10 csoport hetente egyszer 120 perces foglalkozásokon vesz részt 1-12 osztálynak megfelelő bontásban, a 9-10 és a 11-12. osztályok összevont csoportok. Kéthetenként szombaton 1 összevont csoport dolgozik, szintén 120 percesek a foglalkozások. Ezenkívül Bruck an der Leitha-ban, Eisenstadtban, Floridsdorfban, Gersthofban, Klosterneuburgban és Schwechatban működnek összevont csoportjaink. Terveink szerint 2016-ban Krems an der Donau-ban is indítunk összevont iskolai csoportot.  

Az iskolai csoportjaink 5 - 21 fős létszámúak.

Minden szombaton tartunk óvodai foglalkozást a Schwedenplatz-i székhelyen és további óvodai csoportjaink működnek Badenben, Floridsdorfban, Klosterneuburgban és Schwechaton. A Schwedenplatzon iskolai felkészítő csoportban készülhetnek a nagyobb óvodások az iskolakezdésre.

Magyar dallam- és zenevilágra épülnek korai nyelvi fejlesztő foglalkozásaink:

0-3 éves korig heti 3 alkalommal a Ringató várja a gyerekeket és szüleiket 2 helyszínen, a Schwedenplatzon és Floridsdorfban, az óvodás korosztálynak pedig Zenemanók csoportjaink Bécsben és Klosterneuburgban kínálnak zenés nyelvi fejlesztő foglalkozást.

Az 1-3 éves korosztálynak „BabyBalance“ kézségfejlesztő torna, az ovisoknak és kisiskolásoknak pedig balett-oktatás keretében kínálunk mozgási lehetőséget, a kreatív barkácsolást kedvelők pedig a Pipitér csoporthoz csatlakozva készíthetnek szebbnél szebb alkotásokat.

A már leérettségizett diákjaink havi rendszerességgel találkoznak nálunk, alkalmanként 30 fiatal látogatja ifjúsági klubunkat.

Az egyesületünk 30 csoportot működtet, ezen felül 4 további magyar nyelvű csoportnak (néptánc, stb.,) adunk otthont.

A magyarországi és az osztrák anyanyelvoktatás előírásait figyelembe véve kidolgoztunk egy magyar, mint származási nyelvet tanító programot, mellette sikeresen használjuk a Miskolci Egyetem magyart idegen nyelvként beszélőknek készült Együtthaladó c. tankönyvcsaládját. Pedagógusaink rendszeresen vesznek részt továbbképzéseken (Pl. Balassi Intézet).  

Német kurzusaink is egyre keresettebbek. A Pécsi Egyetemmel együttműködési szerződést kötöttünk, ECL nyelvvizsga központként működünk. (magyar, német, angol, szlovák, stb.)

Az AMAPED az egyetlen szervezet német nyelvterületen, amelyik megkapta a „Tehetségpont” kitüntető címet.(szavalóverseny, olvasási verseny, könyvkiadó, parlament, múzeumlátogatás, KinderUni, UniKlub, művészeti programok, sport).

Egyesületünk aktív kapcsolatot tart fenn más intézményekkel: pl. az Österreichisches Sprachen-Kompetenz Zentrum, Miskolci Egyetem, Pécsi Egyetem, Bécsi Egyetem. Szorosan együttműködünk a szülők bejegyzett egyesületével a BEMOSZSZTE-vel. Tagjai vagyunk az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztalának, több egyesülettel dolgozunk együtt, ilyen pl. a nagy múltú „Európa „-Club is. Mint tagszervezetnek, nagy segítséget jelentett a magyar Miniszterelnökség által  megvalósított Petőfi Sándor ösztöndíjprogram keretében a Kerekasztalhoz érkezett 2 fiatal, komoly támogatást nyújtottak az AMAPED számára is. 2016-ban az egyesület önállóan pályázik fogadószervezetként ebben a programban.

Az oktatás minőségének javítása és nemzetközi kapcsolattartás lehetőségének biztosítása érdekében a szülők összefogásával létre hoztunk egy számítógépes oktatótermet, 20 számítógéppel, nyomtatóval, internettel. A Bethlen Gábor Alap ZRT –nek köszönhetően interaktív táblával is rendelkezünk. Az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztala rendelkezésünkre bocsájtotta a Schwedenplatzi helységünkkel szomszédos Top 10 termeit. Ezáltal megoldódott a néha túlzsúfolt termek problémája és a szülők számára biztosított várakozó terület is tágasabb lett.

Az egyesület a 2012-ben megkapott DVR szám alapján minden tekintetben megfelel az ausztriai intézmények adatkezelési előírásainak. Helységeinkre, valamint minden egyes kollégára személyesen is felelősségbiztosítást kötöttünk. 

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) régóta dolgozik egy olyan stratégia kialakításán, amely a jövőben egy közös Kárpát-medencei térben gondolkodva képzeli el az együttműködést a külhoni magyar pedagógusszervezetekkel, így 2014. október 17-én Budapesten nyolc külhoni magyar pedagógusszervezettel, köztük az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesületével kötött hosszú távú együttműködési megállapodást. ebben az évben az együttműködés kapcsán  az egyesületünk elnöke részt vett az OFI által szervezett konferencián és ebben a tanévben is eredményesen használtuk és használjuk az intézet által rendelkezésünkre bocsátott tankönyveket.

A felsőőri székhelyű Burgenlandi Magyar Kultúregyesülettel való jó kapcsolat hozadékaként 4 . osztályos csoportunk nagy örömmel használja a Kultúregyesület által készített “Magyarul tanulunk” tankönyveket is. 

Az egyesületünk számos oktatáson kívüli tevékenységet is folytat. Ezek a 2015-ben a következők voltak:

Évente megrendezésre kerülő szavalóversenyünket ebben az évben Nagy László és Reményik Sándor emlékére hirdettük meg. A szavalóverseny zsűrijében Dr. Szaffkó Péter, a Debreceni Nyári Egyetem ügyvezető igazgatója, Gerendás Beáta az Ensemble ohne Grenzen rendezője és Liszkay Veronika múzeumpedagógus, magyartanár foglalt helyet. A versenyen az egyesület foglalkozásait látogató gyerekek és fiatalok mellett, Bécsből és Győrből is érkeztek résztvevők. A versennyel egyidőben tartottuk a Janikovszky Éva életéből összeállított vándorkiállítás vernisszázsát Bécsben. A tárlatot az írónő fia, Janikovszky János nyitotta meg, és 2015. május 31-ig lehetett megtekinteni.

A nyári szünet ideje alatt táborokat szervezünk. 2015 nyarán Magyarországon, Debrecenben tölthettek egy hetet a gyerekek, ahol a Honfoglalás korával ismerkedtek meg. Bécsben napközis táboraink voltak: sporttábor, két mesetábor az első német, a második magyar nyelven, tánc-és kézműves tábor.  

Az Európa Tanács szeptember 26-át „A nyelvek európai napjává” nyilvánította. Ezen alkalomból egyesületünk délelőtt kétnyelvű (német és magyar) óvodai foglalkozást kínált, délután pedig az iskolásokat vártuk egy interaktiv magyar nyelvórával és magyar táncházzal a Délibáb együttes közreműködésével.

November 9-én és a nagy érdeklődésre való tekintettel november 11-én délután a A kultúráért Gömörben és Gömörön túl Polgári Társulás előadásában Benedek Elek: A papucsszaggató királykisasszonyok című interaktív előadásán vehettek részt a gyerekek. 

November 25-én Keller Pétert, Gárdonyi Géza dédunokáját láttuk vendégül egy Irodalmi est keretében, sok érdekes információt tudtunk meg az Egri csillagok szerzőjéről a személyes hangvételű előadásban.

November 30-án este “Buktatók és sorompók az osztrák és a magyar szociális rendszerben” címmel eszmecserére került sor a Bécsi Egyetemmel közös szervezésben, az egyetem TRANSWEL-projektjéhez kapcsolódóan.

Decemberben immár hagyományként az Európa-Club-bal közösen ünnepeltünk. 2015-ben a nagy érdeklődésre, és a rendelkezésre álló terem kisebb befogadóképességére való tekintettel 2 rendezvény került megrendezésre, mindkettőnek a Collegium Hungaricum adott otthont. 2015. december 5-én 16.00 órától a kisebbeket várta a Mikulás, Francesco, a bohóc  és a Győri Színház színészeiből alakult Holdszínház mesejátéka, 2015. december 18-án 18:00 órától pedig a Kaláka együttes adott adventi koncertet a nagyobb gyerekeknek és szüleiknek. Mindkét programon teljesen megtöltötték a nézőteret a résztvevők.  

Rendszeresen részt veszünk különböző pályázatokon. Idén az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet által közösen kiírt „Az identitás megerősítését szolgáló oktatási programok“ pályázati keretében honismereti szakkört szerveztünk. A foglalkozásokat két hetente szombaton tartottuk, a gyerekek megismerkedhettek a magyar néphagyományokkal, a kortárs magyar gyerekirodalommal, és részt vettek egy kémia és egy biológia órán is, ahol a két természettudomány magyar tudósaival és vonatkozásaival ismerkdhettek meg.

Köszönjük az ebben az évben nyújtott támogatásokat a Bethlen Gábor Alapnak, a  Magyar Emberi Erőforrások Minisztériumának, a Balassi Intézetnek és az Ausztriai Bundeskanzleramtnak, hogy anyagi segítséget nyújtottak egyesületünknek programjaink megvalósításához. Köszönet a pedagógusoknak, a szülőknek, a tanácsadóknak, a technikai szakembereknek, privát személyeknek, vállalkozásoknak és szervezeteknek az anyagi támogatásért illetve a több száz munkaóráért, amelyek eredményes munkát tettek lehetővé.

2016 január

Mentsik Szilvia

 

2014

 

Az AMAPED 2004-ben alakult és jelenleg több mint 400 gyermek és fiatal látogatja különböző anyanyelvi és származás nyelvi tanfolyamainkat. Tanulóink Bécs különböző kerületeiből, Bécs környékéről, néhányan Alsó-Ausztriából és Burgenlandból járnak a foglalkozásainkra.

Bécsben jelenleg nincs lehetőség két tannyelvű oktatásra, annak ellenére, hogy a magyarságot népcsoportként elismerték már 1992-ben. Elmondhatjuk tehát, hogy az AMAPED által működtetett délutáni foglalkozások az itt élő magyaroknak lehetőséget adnak arra, hogy anyanyelvük gyakorlásához való jogukkal élhessenek és gyermekeik a magyar nyelvet elsajátíthassák. Az alapellátást pótló magyar nyelvű és nyelvi oktatásra óriási az igény.

A magyar nyelvi alapprogramunkban 17 pedagógus dolgozik rendszeresen, további 7 pedagógus az egyesületünk helyiségeiben kínál magyar nyelvű foglalkozásokat különböző korcsoportoknak, csecsemőkortól felnőttkorig. Összesen 24 kiváló pedagógus dolgozik együtt. Két magyar pszichológus (iskola és család), egy magyar logopédus, egy fejlesztőpedagógus (tanulási nehézségek) és egy tehetséggondozó kolléga támogatja a munkánkat.

A magyar nyelvet összesen 16 iskolai csoportnak oktatjuk, a Schwedenplatz-i helyszínen 10 csoport hetente egyszer 120 perces foglalkozásokon vesz részt 1-12 osztálynak megfelelő bontásban, a 8-9 és a 11-12. osztályok összevont csoportok. Kéthetenként szombaton 1 összevont csoport dolgozik, szintén 120 percesek a foglalkozások. Ezenkívül Bruck an der Leitha-ban, Eisenstadtban, Floridsdorfban, Gersthofban és Schwechatban működnek összevont csoportjaink.

Az iskolai csoportjaink 6-tól 21 fős létszámúak.

A szülők kérésére 2012 szeptemberétől minden szombaton tartunk óvodai foglalkozást a Schwedenplatz-i székhelyen és további óvodai csoportjaink működnek Badenben, Bruck an der Leithában, Floridsdorfban és Schwechaton.

Magyar dallam- és zenevilágra épülnek korai nyelvi fejlesztő foglalkozásaink:

0-3 éves korig heti 6 alkalommal a Ringató és Zsongó várja a gyerekeket és szüleiket, az óvodás korosztálynak pedig Zenemanók és Dallamkert csoportunk kínál zenés nyelvi fejlesztő foglalkozást.

A már leérettségizett diákjaink havi rendszerességgel találkoznak nálunk, alkalmanként 30 fiatal látogatja ifjúsági klubunkat.

Az egyesületünk 32 csoportot működtet, ezen felül 8 további magyar nyelvű csoportnak (néptánc, színjátszó, stb.,) adunk otthont.

A magyarországi és az osztrák anyanyelvoktatás előírásait figyelembe véve kidolgoztunk egy magyar, mint származási nyelvet tanító programot, mellette sikeresen használjuk a Miskolci Egyetem magyart idegen nyelvként beszélőknek készült Együtthaladó c. tankönyvcsaládját. Pedagógusaink rendszeresen vesznek részt továbbképzéseken (Pl. Balassi Intézet).

Német kurzusaink is egyre keresettebbek. A Pécsi Egyetemmel együttműködési szerződést kötöttünk, ECL nyelvvizsga központként működünk. (magyar, német, angol, szlovák, stb.)

Az AMAPED az egyetlen szervezet német nyelvterületen, amelyik megkapta a „Tehetségpont” kitüntető címet.(szavalóverseny, olvasási verseny, könyvkiadó, parlament, múzeumlátogatás, KinderUni, UniKlub, művészeti programok, sport).

Egyesületünk aktív kapcsolatot tart fenn más intézményekkel: pl. az Österreichisches Sprachen-Kompetenz Zentrum, Miskolci Egyetem, Pécsi Egyetem, Bécsi Egyetem. Szorosan együttműködünk a szülők bejegyzett egyesületével a BEMOSZSZTE-vel. Tagjai vagyunk az Ausztriai Magyarok Kerekasztalának, több egyesülettel dolgozunk együtt, ilyen pl. a nagy múltú „Európa „-Club is.

Az oktatás minőségének javítása és nemzetközi kapcsolattartás lehetőségének biztosítása érdekében a szülők összefogásával létre hoztunk egy számítógépes oktatótermet, 20 számítógéppel, nyomtatóval, internettel. A Bethlen Gábor Alap ZRT –nek köszönhetően interaktív táblával is rendelkezünk. Az Ausztriai Magyarok Kerekasztala rendelkezésünkre bocsájtotta a Schwedenplatzi helységünkkel szomszédos Top 10 termeit. Ezáltal megoldódott a néha túlzsúfolt termek problémája és a szülők számára biztosított várakozó terület is tágasabb lett.

Az AMAPED ügyvitel területén is előrelépett, a 2012-ben megkapott DVR számunk alapján minden tekintetben megfelelünk az ausztriai intézmények adatkezelési előírásainak. Helységeinkre, valamint minden egyes kollégára személyesen is felelősségbiztosítást kötöttünk.

Az egyesületünk számos oktatáson kívüli tevékenységet is folytat. Ezek a 2014-ben a következők voltak:

Évente megrendezésre kerülő szavalóversenyünket ebben az évben a Civil Alap Holocaust Emlékév programja támogatta az Ausztriai Magyarok Kerekasztalával együttműködve. A rendezvénynek a Bécsi Magyar Nagykövetség adott otthont. A nyertesek egy felejthetetlen kirándulást nyertek Budapestre. Szintén a Holocaust emlékév keretében rendeztük meg 2014. november 20-án a „Kifordult világ“ előadást és kiállítást a Collegium Hungaricumban. A színdarabot az AMAPED tehetséggondozó programjában működő AMAIKND színjátszócsoport mutatta be, a kiállításon az AMAPED foglalkozásait látogató gyerekek és a szintén a tehetséggondozási program keretein belül meghirdetett rajzfoglalkozásokon résztvevő gyerekek munkáit lehetett megtekinteni.

A nyári szünet ideje alatt táborokat szervezünk. 2014 nyarán Magyarországon Csillebércen és a Balatonnál tölthettek a gyerekek 1-1 hetet. Bécsben napközis táboraink voltak: két sporttábor, két némettábor, rajztábor, Bibliahét.

Az Európa Tanács szeptember 26-át „A nyelvek európai napjává” nyilvánította. Ezen alkalomból együttműködve a Burgenlandi UMIZ-zal (Ungarisches Medien und Informationszentrum – Magyar Média és Információs Központ) három nyelvű mesedélutánt tartottunk 2014. szeptember 26-án.

Rendszeresen részt veszünk különböző pályázatokon. Idén az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet által közösen kiírt „Az identitás megerősítését szolgáló oktatási programok“ pályázati keretében helyesírási szakkört szerveztünk, és a Külügyminisztérium „Kisebbségpolitikai célok támogatása” pályázatával történelmi és honismereti programokat kínáltunk az érdeklődő diákoknak, ezen belül múzeumpedagógia órák voltak a bécsi Kunsthistorisches Museum-ban és a Schatzkammer-ben, és a magyar népi hagyományokat elevenítettük fel tavaszi ünnepeink kapcsán.

Közös ünnepeket rendezünk más szervezetekkel, ilyen például a már hagyományosnak nevezhető Mikulás-ünnepségünk az Európa-klubbal, melynek idén a magyarországi Csík zenekar volt a vendége.

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) régóta dolgozik egy olyan stratégia kialakításán, amely a jövőben egy közös Kárpát-medencei térben gondolkodva képzeli el az együttműködést a külhoni magyar pedagógusszervezetekkel, így 2014. október 17-én Budapesten nyolc külhoni magyar pedagógusszervezettel, köztük az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesületével kötött hosszú távú együttműködési megállapodást.

Köszönjük támogatóinknak, a Magyar Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumnak, a Magyar Külügyminisztériumnak, a Magyar Emberi Erőforrások Minisztériumának, a Balassi Intézetnek, a Nemzeti Civil Alapnak és az Ausztriai Bundeskanzleramtnak, hogy anyagi segítséget nyújtottak egyesületünknek programjaink megvalósításához. Köszönet a pedagógusoknak, a szülőknek, a tanácsadóknak, a technikai szakembereknek, privát személyeknek, vállalkozásoknak és szervezeteknek az anyagi támogatásért illetve a több száz munkaóráért, amelyek eredményes munkát tettek lehetővé.

AMAPED – 2013

Oktatáson kívüli tevékenységek

 

 

Oktatáson kívüli egyesületi tevékenységünk közül a gyerekek számára kiemelkedően fontosak a nyáron rendezett táboraink. Idén a kisebbekkel a Kőszegre látogattunk el, a 15-18 évesek pedig a Balatonon vitorláztak. A szülői támogatás mellett a két egyhetes tábort a Magyarok Kulturális Központjának Baráti Köre is támogatta.

Bécsben három további tábort is szerveztünk; német, mint idegen nyelvet tanuló kisdiákoknak és biblia tábort, szintén az alsó tagozatos korúaknak, valamint sport táborunk is volt.

 

A generációk találkozása az AMAPED számára nagy jelentőséggel bír. Tavaly tavasszal kirándulást szerveztünk az „Európa”-Clubbal közösen, ahol a fiatalabb generáció az idősebbekkel együtt utazott Ópusztaszerre. Fontos számunkra, hogy diákjaink megismerjék a nagy múlttal rendelkező egyesületek értékeit, bekapcsolódjanak azok munkájába és friss ötleteikkel tovább vigyék azok hagyományait.

Idén a Budapestre tervezett kirándulásunkat elmosta az árvíz, így ősszel látogattunk el fiataljainkkal a székesfővárosba, ahol a reformkor nevezetességeit és a Szikla Kórházat látogattuk meg.

 

Az oktatás mellett egyesületünk szervezésében együtt tartjuk meg más egyesületekkel közösen ünnepeinket; pl. a már hagyományosnak mondható Mikulásváró ünnepségünket szintén az „Európa” Clubbal közösen rendezzük, ahol a kisgyermekek minden alkalommal megtöltik a dísztermet. Sokan látogatják karácsonyi, farsangi rendezvényünket.

 

Az oktatással szorosan összekapcsolódik tehetséggondozó tevékenységünk. Az AMAPED az egyetlen szervezet német nyelvterületen, amelyik szeptemberben megkapta a „Tehetségpont” kitüntető címet. Egyesületünk számára rendkívül fontos Ausztria szerte egy információs hálózat kiépítése, amellyel minden diákunk számára a legmegfelelőbb támogatási formát szeretnénk megtalálni, hogy sikeresen tudjanak az osztrák oktatási rendszerben részt venni.

A tehetséggondozás keretében tavasszal szavalóversenyt tartottunk, diákjaink egy olvasási versenyben is részt vettek. Tavaly ősszel kiránduláson voltunk Budapesten, ahol a Tinta Kiadónál megismerkedtünk a szótárkészítéssel, utána a Parlamentben megtekintettük a Magyar Szent Koronát. Decemberben múzeumi órát tartottunk a diákjainknak és felkerestük a bécsi kincstárat, magyar kincsek után kutatva. Több diákunk vesz részt aktívan a KinderUni és UniKlub programjaiban. Az őszi szemeszterben tovább bővítettük a tehetséggondozó tevékenységünket a nyelvi programok mellett művészeti területen is: bőrdíszműves, kézműves foglalkozásink és zenei foglalkozásaink voltak. 2013 februárjától sportprogramokat kínálunk a mozgásban jeleskedőknek, gyermektorna és úszás színesíti a kínálatot. Kolléganőnk, aki kézbe veszi ezeknek a foglalkozásoknak a szervezését triatlonban világbajnoki harmadik helyezett volt.

 

Mint pedagógus egyesület szemináriumokat, workshopokat szervezünk pedagógusoknak és szülőknek. Havonta egy alkalommal, esténként különböző témákat érintettünk pl. többnyelvűség, tanulási nehézségek, tehetséggondozás, gyermekirodalom, fejlesztő játékok. A jövőben szakmai továbbképzéseket is tervezünk.

 

Köszönettel tartozunk a magyarországi Bethlen Gábor Alap ZRT-nek, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumnak és az osztrák Kancellária Hivatalnak azért, hogy támogatták munkánkat.

Köszönet jár azért a több száz (!) munkaóráért a pedagógusoknak, szülőknek, tanácsadóknak, technikusoknak, magánembereknek, vállalatoknak, egyesületeknek, akik lehetővé tették, hogy egyesületünk eredményesen működjön.

 

Mentsik Szilvia

elnök   Bécs, 2013. október 11.

Impresszum

AMAPED
Verein Ungarische PädagogInnen in Österreich
E-Mail: office@amaped.at
Adresse:

Wien, 6. Bezirk, Mariahilfer Straße 1c, HT 2 / SOU Top 2
Hivatali órák / Bürozeiten:
Hétfö / Montag: 8:30 - 11:00
Szerda / Mittwoch: 17:00 - 20:00
Péntek / Freitag: 8:30 - 11:00

BIC: BAWAATWW
DVR-Nr.: 4008141
IBAN: AT22 1400 0028 1086 3440 ZVR-Zahl: 620854815

© AMAPED - Minden jog fenntartva - Alle Rechte vorbehalten