Óvoda

Óvodai foglakozások az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesületében

Az a bizonyos „boldog gyermekkor” életünk végéig elkísér kedves emlékeivel, amelyeket oly sokszor felidézünk nosztalgikus pillanatainkban, vagy éppen elkeseredett helyzetekben. Hányszor ad megnyugvást a visszaemlékezés a közösen megélt múltra, az együtt töltött időkre. Szeretnénk, ha gyermekeink olyan emlékképekre tennének szert, amelyek majdan őket is vezérelhetik a szülői szerep kapcsán. Hogy múltjuk állandó megismerése egész életre szóló igényükké váljon.

Az óvodát látogató kisgyerekek szülei felismerték a gyökerek éltető szükségletét és ránk, pedagógusokra bízták az átadás, az újrateremtés felelősségteljes kötelességét.

A programunk az óvodáskorra egyedülállóan jellemző érzelmi fogékonyságra és sajátos aktivitásra alapoz, a 3-7 éves életkor nemcsak érzelmileg, de értelmileg is fogékony időszak és kiemelkedően fontos az „én” alakulása szempontjából.

A gyermekek játéka, ami örömet és boldogságérzetet ad, jól ötvözhető a csoportot összehozó és összetartó néphagyomány- és az anyanyelvápolással. Mindez alkalmanként kiegészül a család aktív közreműködésével. Körünkben az anyukával, az apukával vagy a nagymamával együtt leül a kisgyerek a többi kisgyerek közé, nézi, hallgatja őket, játszik velük. Megszokja, megismeri a magyar gyermekcsoportot és gyermeknyelvként hallja az anya- ill. apanyelvet, általa magyarságának megmaradása is esélyt kaphat.

A lehetőség szerinti heti egy találkozás során a csoportjainkban folyó hagyományőrző szemléleti nevelés nemcsak kultúrál de civilizál is, nem csak a népművészet és népi életmód értékeinek megrőzésére vállalkozik, de a mindennapokra átvihető értékekként újra felhasználásra is alkalmas. A gyerekek tenyérből-tenyéren olyan kincset kapnak, amelyet nem lehet a médiára, könyvre, kazettára bízni. Nagy a felelősségünk abban, hogy mit és hogyan közvetítünk a gyerekek felé, mit eőrsítünk bennük. A közös játékoknak személyiségformáló hatásuk van, amelyek erősítik az összetartozás érzését, az együttérzést. Állandó megfigyelői lehetünk annak, hogy általunk hogyan alakítanak ki szilárd viszonyulásokat az anyanyelvi csoportjukhoz.

Kultúránk átadása egy komplex nevelési rendszerben valósul meg, amelyben az anyanyelv átitatja az együtt töltött alkalmak minden mozzanatát, az óvoda teljes folyamatában jelen van, annak szerves része. A nyelvi formák gazdagságának játékos bemutatásával motiváljuk a gyerekeket. Tevékenységeink ráirányítják a figyelmet az anyanyelv szépségeire. A gyakori mondókázás, mesélés, versek és énekes játékok mellet nagy hangsúlyt fektetünk a mozgásra, az érés folyamatában a fejlődő gyermek természetes szükségletére. Elsősorban a mozgásos népi játékok nyújtanak számos lehetőséget a különböző mozgásformák gyakorlására. A vizuális tevékenységek hagyományos technikákkal és népi technikákkal folynak, a beszéd mellett egy újfajta közlő nyelvként a kommunikációját segítik a magyarul még alig beszélő kisgyermekeknek. A környezeti és matematikai tartalmú játékok megsokszorozzák a gyermekek szókincsét, gyakoroltatják a kontexusos beszédet. A gördülékeny, hiteles együttlét képes sugározni az anyanyelv és a hagyományok szeretetét.

Az alábbi helyszíneken várjuk az ovisokat sok szeretettel:

  • Bécsben a Mariahilfer Straße 1C, HT 2/SOU Top 2 alatt
  • ​Floridsdorf

  • Schwechat
  • Parndorf

E komplex hagyományörző  nevelés természetesen megkívánja az együtt dolgozó pedagógusok összehangolt munkáját. Tudjuk, pedagógus-pedagógus között akad némi különbség, ahogy a csoportok között is, de így a különböző foglalkozásvezetőkkel, különböző helyszíneken, azonos célokkal és tervezettel foglalkozunk a gyerkekkel.

Minden héten egyszer várjuk a 3-6 éves korú gyerekeket játszani, énekelni, kézműveskedni. Óvodai foglalkozásunk a magyar nyelv elsajátítását és ápolását szem előtt tartvakomplex módon  több művészeti és fejlesztési területet fon össze, hogy a gyerekek figyelmét és érdeklődését változatosságával lekösse. Ének, vers, mese, torna, zene éskézműves blokkjaink témáját a természet és környezetünk adják. Együtt haladunk az időjárás és a természet meghatározó szakaszaival, illeszkedve és harmonikus egységet alkotva az évszakok kínálta adottságokkal. Tágas játékterünkben sok mozgással igyekszünk a gyerekeket nem csak szellemileg, de fizikailag is kihívások elé állítani. Saját alkotásaikat a foglakozás alatt szerzett élmények és tapasztalatok ihletik.

Jelentkezni a www.amaped.eu  honlapon vagy személyesen az óvónőknél lehet a különböző helyszíneken.

Az AMAPED óvodapedagógusai szeretettel várják az ovisokat!:)

Impresszum

AMAPED
Verein Ungarische PädagogInnen in Österreich
E-Mail: office@amaped.at
Adresse:

Wien, 6. Bezirk, Mariahilfer Straße 1c, HT 2 / SOU Top 2
Hivatali órák / Bürozeiten:
Hétfö / Montag: 16:00 - 19:00
Szerda / Mittwoch: 16:00 - 19:00
Péntek / Freitag: 8:30 - 11:00

BIC: BAWAATWW
DVR-Nr.: 4008141
IBAN: AT22 1400 0028 1086 3440 ZVR-Zahl: 620854815

© AMAPED - Minden jog fenntartva - Alle Rechte vorbehalten