Rólunk

AMAPED

2018

 

Az AMAPED 2004-ben alakult és jelenleg 326 gyermek és fiatal látogatja különböző anyanyelvi és származás nyelvi tanfolyamainkat. Tanulóink Bécs különböző kerületeiből, Bécs környékéről, néhányan Alsó-Ausztriából és Burgenlandból járnak a foglalkozásainkra.

Bécsben jelenleg nincs lehetőség két tannyelvű oktatásra, annak ellenére, hogy a magyarságot népcsoportként elismerték már 1992-ben. Elmondhatjuk tehát, hogy az AMAPED által működtetett délutáni foglalkozások az itt élő magyaroknak lehetőséget adnak arra, hogy anyanyelvük gyakorlásához való jogukkal élhessenek, és gyermekeik a magyar nyelvet elsajátíthassák. Az alapellátást pótló magyar nyelvű és nyelvi oktatásra óriási az igény.

Az AMAPED a 2018-as évben az alapprogramban 8 helyszínen 13 iskolai csoportot, 10 óvodai csoportot és 4 bébicsoportot működtetett, összesen 326 gyermek és fiatal részvételével.

A magyar nyelvi alapprogramunkban 21 pedagógus dolgozik rendszeresen, ezenkívül két magyar pszichológus (iskola és család), egy magyar logopédus, egy fejlesztőpedagógus (tanulási nehézségek) és egy tehetséggondozó kolléga támogatja a munkánkat.

A magyar nyelvet összesen 13 iskolai csoportnak oktatjuk, a Mariahilfer straße-i helyszínen 7 csoport hetente egyszer 120 perces foglalkozásokon vesz részt 1-12. osztálynak megfelelő bontásban, a 6-8., és a 9-12. osztályok összevont csoportok. Ezenkívül Eisenstadtban, Floridsdorfban, Gersthofban, Klosterneuburgban és Schwechaton működnek összevont csoportjaink.

Minden szombaton tartunk óvodai foglalkozást a Mariahilfer straße-i székhelyen, és további óvodai csoportjaink működnek Badenben, Floridsdorfban, Parndorfban és Schwechaton. A Mariahilfer Straßen és a gersthofi iskolai felkészítő csoportban készülhetnek a nagyobb óvodások az iskolakezdésre.

Magyar dallam- és zenevilágra épülnek korai nyelvi fejlesztő foglalkozásaink:

0-3 éves korig heti 3 alkalommal a Ringató várja a gyerekeket és szüleiket 3 helyszínen, a Mariahilfer Straßen, Floridsdorfban és Badenben, az óvodás korosztálynak pedig Zenemanók csoportunk Bécsben kínál zenés nyelvi fejlesztő foglalkozást. A 0-3 évesek és szüleik az Óperenciás csoportunkban is találkozhatnak.

Az ovisok és kisiskolások közül a kreatív barkácsolást kedvelők a Pipitér és a Bütykölde csoporthoz csatlakozva készíthetnek szebbnél szebb alkotásokat.

A már leérettségizett diákjaink havi rendszerességgel találkoznak nálunk, alkalmanként 30 fiatal látogatja ifjúsági klubunkat.

Az egyesületünk 27 csoportot működtet, ezen felül a 2018. január 1-jén hat egyesület összefogásával és a Nemzetpolitikai Államtitkárság, Potápi Árpád János államtitkár úr támogatásával létrejött Ausztriai Magyar Pedagógiai és Kulturális Központ további magyar nyelvű csoportoknak ad otthont.

A magyarországi és az osztrák anyanyelvoktatás előírásait figyelembe véve kidolgoztunk egy magyar, mint származási nyelvet tanító programot, mellette sikeresen használjuk a Miskolci Egyetem magyart idegen nyelvként beszélőknek készült Együtthaladó c. tankönyvcsaládját. Pedagógusaink rendszeresen vesznek részt továbbképzéseken (Pl. Balassi Intézet).

Német kurzusaink is keresettek. A Pécsi Egyetemmel együttműködési szerződést kötöttünk, ECL nyelvvizsgaközpontként működünk (magyar, német, angol, szlovák nyelv, stb.)

Az AMAPED az egyetlen szervezet német nyelvterületen, amely megkapta a „Tehetségpont” kitüntető címet (szavalóverseny, olvasási verseny, könyvkiadó, parlament, múzeumlátogatás, KinderUni, UniKlub, művészeti programok, sport).

Egyesületünk aktív kapcsolatot tart fent más intézményekkel: pl. az Österreichisches Sprachen-Kompetenz Zentrum, Miskolci Egyetem, Pécsi Egyetem, Bécsi Egyetem. Szorosan együttműködünk a szülők bejegyzett egyesületével a BEMOSZSZTE-vel. Tagjai vagyunk az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztalának, több egyesülettel dolgozunk együtt, ilyen pl. a nagy múltú “Europa„-club is. Jelenleg nagy segítséget jelent Farkas Dorina, aki a Magyar Miniszterelnökség által megvalósított Kőrösi Csoma Sándor Ösztöndíjprogram keretében támogatja az egyesület munkáját.

A Bethlen Gábor Alap ZRT –nek köszönhetően interaktív táblával is rendelkezünk. A schwedenplatzi termek már kicsinek bizonyultak számunkra, de úgy alakult, hogy 2017. december végén lehetőségünk nyílt egy új helyre, a Mariahilfer Straße 1/C szám alá költöznünk, hat baráti egyesület összefogásával, az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztalával, a Délibáb Bécsi Magyar Kultúregyesülettel, a Magyar Diákok Egyesületével, a BÉMOSZTE-vel és az “Europa”-clubbbal, így létrejött az Ausztriai Magyar Pedagógiai és Kulturális Központ.

Az egyesület a 2012-ben megkapott DVR szám alapján minden tekintetben megfelel az ausztriai intézmények adatkezelési előírásainak. Helyiségeinkre, valamint minden egyes kollégára személyesen is felelősségbiztosítást kötöttünk.

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) régóta dolgozik egy olyan stratégia kialakításán, amely a jövőben egy közös Kárpát-medencei térben gondolkodva képzeli el az együttműködést a külhoni magyar pedagógusszervezetekkel, így 2014. október 17-én Budapesten nyolc külhoni magyar pedagógusszervezettel, köztük az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesületével kötött hosszú távú együttműködési megállapodást. Ebben az évben az együttműködés kapcsán az egyesületünk elnöke részt vett az OFI által szervezett konferencián, és ebben a tanévben is eredményesen használtuk és használjuk az intézet által rendelkezésünkre bocsátott tankönyveket.

Jelenleg három pályázatban veszünk részt közreműködő partnerként:

- EFOP-3-10.1-17-2017-00001 kódszámú pályázatban az Oktatási Hivatal partnereként „Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és a felsőoktatás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival”

-EFOP-3.10.1-17-0002 azonosító számú pályázatban a Nemzetstratégiai Kutatóintézet partnereként „Az oktatási struktúrák Kárpát-medencei makroregionális együttműködést támogató kutatások”

- EFOP-3.30.1.-17-2017-00003 azonosító számú pályázatban az Emberi Erőforráskezelő partnereként „Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és felsőoktatás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival”

A felsőőri székhelyű Burgenlandi Magyar Kultúregyesülettel való jó kapcsolat hozadékaként 4. osztályos csoportunk nagy örömmel használja a Kultúregyesület által készített “Magyarul tanulunk” tankönyveket is.

Az egyesületünk számos oktatáson kívüli tevékenységet is folytat. Ezek 2018-ban a következők voltak:

2018. január

Az Ausztriai Magyar Pedagógiai és Kulturális Központ ünnepélyes megnyitója

Január 21-én vasárnap délben hivatalosan is megnyitotta kapuit az Ausztriai Magyar Pedagógiai és Kulturális Központ Bécsben, a Mariahilfer Straße 1C-1D szám alatt.

A 370 négyzetméteren hat egyesület valósíthatja meg itt ezentúl programjait: az AMAPED- Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete, a Délibáb Bécsi Magyar Kultúregyesület (WUKV), az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztala, a Magyar Diákok Egyesülete (MDE), a Bécsi Magyar Oktatást Segítő Szülők és Támogatók Egyesülete (BÉMOSSZTE), valamint az „Europa“- Club.

A hivatalos megnyitón részt vett Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Kádár Zoltán, a magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának kabinetfőnöke, a Miniszterelnökség Miniszterelnök-helyettes Titkárságának főosztályvezetője és kabinetfőnöke Csallóközi Zoltán, valamint a bécsi magyar nagykövetség képviseletében Bóta Zsolt követ. A magyar kormány támogatása nélkül nem valósulhatott volna meg ennek a kulturális központnak a létrejötte. Potápi Árpád köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a diaszpórában élő magyarok száma körülbelül megegyezik azon magyarok számával, akik a Kárpát-medencében, Magyarország határain kívül élnek, ezért nagy hangsúlyt kell fektetni ezen emberek, szervezetek támogatására is. A központ létrejöttéhez hozzájárult az osztrák kormány is, amely támogatja, hogy a magyar szervezetek összefogva, közösen alkotnak valami újat.

A megnyitó elején Mentsik Szilvia, az AMAPED elnöke köszöntötte a vendégeket, és hangsúlyozta, hogy az új központ mennyi új lehetőséget kínál az egyesületeknek, hogy saját programokat, rendezvényeket, továbbképzéseket szervezhessenek. A megnyitó során a vendégek bepillantást nyerhettek a szervezetek munkájába, a Délibáb Bécsi Magyar Kultúregyesület tánccsoportja táncolt buzai táncokat, Rusu Annuska énekelt kalotaszegi dallamokat, valamint Rozs Péter játszott dél-alföldi dallamokat citerán. Az AMAPED óvodásai rövid versikével köszöntötték a résztvevőket, míg a nagyobb diákok szavalattal és énekkel emelték a program színvonalát. A fellépők között volt Fazekas Csilla KCSP ösztöndíjas is, aki a tanári karral együtt az Örökségünk című dalt énekelte.

Az, hogy egy ilyen központ létrejöhetett, hatalmas segítség a szervezetek számára, hiszen a helyiség méreteiből adódóan egyszerre több program is megrendezésre kerülhet, egymástól függetlenül. Míg az AMAPED tanulói órán ülnek, a Délibáb énekesei zavartalanul tarthatnak próbát, és ugyanez vonatkozik a többi csoportra is. Kilyénfalvi Gábor, a Délibáb Bécsi Magyar Kultúregyesület művészeti vezetője hangsúlyozta, hogy mekkora megkönnyebbülés számukra, hogy végre az összes csoport, valamint a ruhatár is elfér egy helyen, emellett az esetleges hétvégi workshopoknak, táncházaknak sem kell keresgélni helyet, hiszen itt minden adott.

A Magyar Diákok Egyesülete eddig is tartott üléseket az AMAPED termeiben, ám az új helyen már más rendezvényeket, mint például információs nyílt napokat, valamint diáknapokat is nyugodtan szervezhetnek.

A központ célja, hogy egy generációt neveljünk fel. Az ide érkező ovisoknak, iskolásoknak lehetőségük van bekapcsolódni a programokba, néptánc csoportokba, később az egyetemi szervezetbe, valamint az „Europa”- Clubba. Minden korosztály számára biztosítunk lehetőséget, ezáltal hozzuk közelebb egymáshoz a generációkat, valamint a Bécsben és Bécs környékén élő magyarokat.

Köszönjük a támogatást a Nemzetpolitikai Államtitkárságnak, az Emberi Erőforrások Minisztériumának, a Nemzeti Tehetség Programnak, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnek.

 

 

 
   

2018. március

A Soproni Petőfi Sándor Színház Csillagkutya című előadása

A soproni színház új színházi nevelési előadása március 6-án megérkezett az Amapedbe is. A Csillagkutya címet viselő előadást Henning Mankell műve alapján Németh Ervin állította színpadra, aki egyben foglalkozásvezető is volt. Szlúka Brigitta és Ács Tamás színművészek vettek részt a diákszereplők mellett az előadásban, amely nagy hatással volt az amapedes tanulókra.

A cím értelmezése, Csillagkutya, csak a 45 perces előadás végén lehetett teljes, amikor is elhangzott, hogy az Orion felé tart. Tanulóinkat azonban nemcsak maga a cím, hanem az előadás szereplői és az ő körülményeik is foglalkoztatták. A gyermekét, Joelt, egyedül nevelő apa, Samuel, az „anyapótló” Sara, vagy a gyermeklelkű Gertrud éppúgy terítékre került a darab értelmezésekor, mint a hóba kötelet fektető Vén Kőműves alakja.

A szereplők viszonyainak tisztázása után komplexebb, a tanulókat magukat is érintő értelmezési síkok kerültek elő. A felnőtté válás mikéntje, a gyermeki én megőrzése vagy teljes elfojtása, a felelősségvállalás, vagy a problémák elől való menekülés, mint alternatíva több kérdést is megfogalmazott a jelenlevőkben.

Ezúton is köszönjük Németh Ervinnek és csapatának a színvonalas előadást, valamint teljes szívvel ajánljuk minden 10-14 év közötti tanulónak a darab jövőbeni megtekintését.

 

Ringató Gállné Gróh Ilonával és Gáll Viktória Emesével

Idén hetedik alkalommal volt szerencsénk vendégül látni Gállné Gróh Ilonát, a Ringató alapítóját és leányát, Gáll Viktória Emesét 2018. 03. 10-én. A már hagyományosnak mondható eseménynek először adott helyet az Ausztriai Magyar Pedagógiai és Kulturális Központ Mátyás terme. Az előkészületek már hetekkel korábban elkezdődtek és a szombati rendezvény előtt tetőztek. A Ringató kisgyerekkori zenei nevelési program már közel egy évtizede szerves része  mindennapjainknak, ezért is külön öröm évente egyszer egy nagy közös rendezvényre meghívni a Bécsben és környékén működő csoportok családjait, összefogni a foglalkozásvezetőket és egy hatalmasat énekelni együtt. Azt hiszem,  sokunk nevében mondhatom, lélekben készülünk már a következőre. Minden kedves segítőnek, szervezőnek és résztvevőnek köszönjük a lelkesedést, és szeretettel várjuk a kicsiket a heti rendszerességgel működő Ringató csoportjainkba. Köszönjük a Nemzeti Tehetség Program - az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatását.

 

Ünnepi megemlékezés március 15-ről

 

Az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztala nevében idén az „Europa” – Club szervezte meg a március 15-i megemlékezést. A műsor keretein belül felléptek az AMAPED diákjai, akik már hetek óta próbálták az általuk előadandó katonadalokat. A produkcióban kicsik és nagyok egyaránt részt vettek, hiszen minden korosztálynak fontos, hogy tudja, mi is történt 1848. március 15-én.

Az AMAPED ovisai a szombati és a hétközi foglalkozáson is kokárdát készítettek, míg a nagyobbak a történelmi háttérrel is foglalkoztak, beszéltek arról a hőstettről, amit a magyarok 1848-ban véghez vittek. Fontos tudniuk, mi is történt akkor, miért küzdöttek őseink és mit is köszönhetünk nekik. A hétvégi honismereti foglalkozások keretein belül a diákok korabeli képekkel, valamint a 12 pont felelevenítésével emlékeztek meg a történtekről.

 

2018. április

Mesemondó- és szavalóverseny a Mátyás király emlékév alkalmából

Mátyás király születésének 575. és trónra lépésének 560. évfordulója alkalmából rendezett mesemondó- és szavalóversenyt az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete április 14 - én szombaton, délelőtt 10 órától. A versenyen összesen 285 versenyző vett részt, a nagy létszámra való tekintettel a rendezvény három helyszínen, az AMAPED termeiben, a bécsi Collegium Hungaricumban, valamint a bécsi Magyar Nagykövetségen zajlott. Az eseményre Ausztria mellett Magyarországról, Vajdaságból és a Felvidékről érkeztek versenyzők, óvodás kortól egészen a felnőtt kategóriáig. Az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesületének munkatársai annyi kikötést tettek az elszavalandó művek kapcsán, hogy a felsősöknek és gimnazistáknak mindenképpen Mátyás királyhoz kapcsolódó művet kellett választaniuk, a kisebbek szabadon választott verssel vagy prózával indulhattak.

A mesemondó- és szavalóverseny megnyitójára mind a három helyszínen 10 órakor került sor, a bécsi Magyar Nagykövetségen Mentsik Szilvia, az AMAPED elnöke, valamint dr. Perényi János, Magyarország rendkívüli és meghatalmazott nagykövete nyitotta meg a versenyt, az AMAPED-ben Sági Zsuzsanna, az AMAPED elnökhelyettese, míg a Collegium Hungaricumban pedig Koleszár Ildikó, az AMAPED vezetőségének tagja, valamint az intézet igazgatója, Mag. Molnár Mária köszöntötte a résztvevőket.

A verseny során az AMAPED termeiben először a legkisebbek mérhették össze tudásukat, a Magyarországról érkezett ovisok, valamint kisiskolások mesékkel és versekkel szórakoztatták és bűvölték el a közönséget és a zsűrit, akik a kicsik esetében Kilyénfalvi Gábor, a Délibáb Bécsi Magyar Kultúregyesület művészeti vezetője és Szabó Csilla, az ÉS!? színház rendezője voltak. Egy másik zsűripárost alkotott Balázs Emese, a Kultúráért Gömörben és Gömörön túl Polgári Társulás egyik alapítója és vezetőségi tagja, valamint Karvanszky Mónika, az Ausztriai Református Lelkigondozói Szolgálat lelkésze, akik a határon túli óvodásokat, valamint az elsős korosztály verseit és prózáit hallgatták meg. A határon túli kisiskolások, valamint a nagyobbak verseit Hegedűs Ildikó, a győri Holdszínház vezetője és Németh Ervin, a soproni Petőfi Sándor színház dramaturgja zsűrizték.

A Collegium Hungaricumban dr. Fűzfa Balázs irodalomtörténész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi oktatója, az élményközpontú irodalomtanítás szószólója, valamint dr. Csontos Pál, a Debreceni Nyári Egyetem tanulmányi igazgatója, a Debreceni Egyetem Angol-amerikai Intézetének egyetemi oktatója ültek egy zsűriasztalhoz, ők a határon túliak, valamint a kisiskolások prózáit hallgathatták meg a Balaton teremben és értékelték is utána. A Bécsi Magyar Iskolaegyesület 4. emeleti Klub szobájában Mag. Nick Ildikó, a Bécsi Magyar Iskolaegyesület pedagógiai igazgatója, valamint Dr. Leber-Zs. Tóth Edina, a bécsi oktatási intézmények felügyeletét ellátó “Stadtschulrat” magyar nyelvi oktatója és vizsgáztatója alkották a zsűrit, náluk a 2006-2007-es születésű diákok mondták el meséiket.

A bécsi Magyar Nagykövetségen újabb három zsűri kapott helyet, Dr. Újvárosi Veronika ügyvéd, az Újvárosi Veronika Ügyvédi Iroda vezetője és Marton Krisztina Humán Erőforrás tanácsadó a felnőtteket, valamint a felsősök verseit zsűrizték, míg Kautzky Armand Jászai-díjas színművész, szinkronszínész, a Madách Színház tagja, valamint Foki Dániel operaénekes, a Virtuózok 2014. évi versenyének különdíjasa a felsősök prózáit hallgatták meg. A harmadik zsűri párost alkotó dr. Szoták Szilvia, az Imre Samu Intézet elnöke és Hadikné dr. Végh Katalin, a budapesti Madách Imre Gimnázium kutató tanára a gimnazista diákok prózáit véleményezték.

Az eredményhirdetést megelőzően 14 órától a Nagykovácsi Muzsikások előadásán vehettek részt a kicsik és nagyok egyaránt, a feszült várakozást táncházzal oldották a szervezők. Az ünnepélyes eredményhirdetés végül 15 órakor vette kezdetét, Mentsik Szilvia és dr. Perényi János mondott röviden köszönetet a versenyzőknek, ezt követően pedig Foki Dániel operaénekes műsora következett. Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor levélben üdvözölte az AMAPED szavalóversenyén résztvevőket és a felkészítő tanárokat. Gratulált a szervezőknek és további sok sikert kívánt. A verseny során minden résztvevő emléklapot és kis ajándékcsomagot kapott, a Nagykövetségen kihirdetett díjazottak pedig jutalomkönyvvel és éremmel térhettek haza.

A nyertesek között további nyereményeket sorsoltunk ki, melyeket egy független személy, Cziráky Viktória, Magyarország legfiatalabb írónője húzott ki. A szerencsések között gazdára talált Viktória A hibrid című könyve, a Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum jóvoltából egy négyfős egésznapos belépő, a NaturMed Hotel Carbona felajánlásából egy négy főre szóló hétvégi kirándulás, a Kultúráért Gömörben és Gömörön túl Polgári Társulás különdíja, melynek köszönhetően a nyertes egész osztálya hivatalos egy egynapos kirándulásra, valamint a Debreceni Nyári Egyetem különdíjának köszönhetően egy szerencsés egy nyári táborral is gazdagabb lett.

 

 

2018. május

A csillagszemű juhász - interaktív meseelőadás

2018. május 7-én A Kultúráért Gömörben és Gömörön túl Polgári Társulás képviseletében Mács Kata járt nálunk, A csillagszemű juhász című mesét adta elő a gyerekek közreműködésével.

 

2018. június

Tanévzáró Balatoni Katával

2018. június 18-án vendégünk volt Balatoni Kata, az “Így tedd rá”, Magyarország vezető népi játék- néptáncmódszertan programgazdája.

 

 

2018 nyarán táborokat rendeztünk.

2018. július - Balatonalmádi

Ezen a nyáron, július 7-13. között a Rákosmente Gyermekvilága Alapítvánnyal közösen nyaraltunk a Balaton partján. Tizenkét gyermek vett részt a táborban. Hét tanuló a budapesti Balassi Bálint nyolcévfolyamos gimnáziumból, öt diák az AMAPED szervezésében Bécsből, ill. Linzből érkezett. A táborban üvegékszer-készítés és egyéb kézműves programok mellett nem maradhattak el a kirándulások és a balatoni fürdőzés sem.

 

2018. augusztus - Hagyományőrző és kézműves tábor

Augusztus 27. és 31. között került sor a kézműves és hagyományőrző táborra az AMAPED szervezésében, melyen 5-10 éves gyerekek vettek részt. A tábor lebonyolításában Piszker Ágnes és Farkas Dorina vettek részt. A gyermekek egész nap kézműveskedhettek, sok új technikával ismerkedhettek meg. Volt lehetőségük ékszereket, valamint labdát nemezelni, öntöttek gyertyát, készítettek szappant, emellett számos fonás technikával is megismerkedhettek. Lehetőségük volt pólót, valamint táskát batikolni, ékszerdobozt dekupázsolni és gyöngy ékszereket készíteni. Amellett, hogy a gyerekek kipróbálhatták ezeket a technikákat, megismerkedhettek az elméleti háttérrel is, hogy mi hogyan, miből készül, és kik is készítik ezeket.

Hogy ne csak kézműveskedéssel teljen az idő, a csoport ebéd után meglátogatta a közelben lévő játszótereket, hogy a mozgást a tábor szerves részévé tegyék. Emellett sor került még meseolvasásra, diavetítésre, valamint palacsinta- és lángossütésre is.

 

2018. szeptember

Tanévnyitó ünnepség

Szeptember 15-én szombaton 15 órakor vette kezdetét az AMAPED tanévnyitó ünnepsége a Mariahilfer Straße 1C szám alatt. Az idei tanévet is Mentsik Szilvia, az iskola vezetőjének rövid köszöntője nyitotta meg, mely a tanév menetét, valamint újabb tanulási lehetőségeket vetített előre.  Mentsik Szilvia köszöntőjét követően felszólalt Szalay-Bobrovniczky Vince, a Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára, aki beszédében kiemelt fontosságot tanúsított a magyar kultúra megőrzésének, mert azok a gyerekek, akik habár külföldön, de a magyar nyelvvel és kultúrával körülvéve nőnek fel, jobb eséllyel térhetnek vissza Magyarországra, ha úgy döntenek. Az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesületének csoportjaiban idén szeptemberben közel 300 gyerek kezdi meg a tanévet, különórák indulnak a 0-3 éves korosztálynak, az óvodások különböző foglalkozásokra látogathatnak el, míg az iskolások heti egyszer két órában foglalkoznak a magyar nyelv és kultúra ápolásával.A tanévnyitó alkalmából színpadra álltak a gersthofi kisiskolások, a Mariahilfer Straße 2. és 4-5. osztályának diákjai, valamint Hoyos Gábriel énekelt az idősebb korosztály képviseletében. A gyerekek többek között őszi verscsokrokkal, énekkel szórakoztatták a szülőket, de az AMAPED pedagógusai is készültek egy verssel, az ő előadásukban Lackfi János Tanári ária című darabja hangzott el. A gyerekek műsorát követően kézműves foglalkozáson vehettek részt a kicsik, ahol megismerkedhettek különböző fonásokkal, fűzhettek gyöngyöt, de csinálhattak falevelekből rózsát és különböző díszeket. Míg a gyerekek dolgoztak, a szülőknek lehetőségük nyílt a pedagógusokkal való egyeztetésre, beszélgetésre.

 

 

2018. október

Magyar gyermekkönyv-bolhapiac és családi délután

Egy kellemes őszi délután sok-sok izgalmas foglalkozással, kreatív kézműveskedéssel és olvasnivalóval. Az AMAPED magyar gyerekkönyv bolhapiacot és családi délutánt szervezett október 6-án, szombaton Bécsben. Mivel külföldön sokaknak nehézséget okoz magyar nyelvű mesekönyveket, ifjúsági regényeket, társasjátékokat, CD-ket, DVD-ket beszerezni, de akadnak olyanok is, akiknél már tele a polc ezekkel és nincs kinek továbbadni őket, az AMAPED megszervezte az első magyar nyelvű gyerekkönyv-bolhapiacot, hogy az eladók és a vevők egymásra találhassanak. A családi délutánon mindenki jól szórakozott; volt diavetítés, a kézműveskedni vágyók megismerhették a linó nyomdászat (betűk és motívumok), valamint a mini könyvkötészet (monogramos, bőrbevonatú napló) rejtelmeit Piszker Ágnessel, lehetőség nyílt kipróbálni a hangterápiát Nagy Erikával, Lendvai Andrea gyógypedagógus és művészetterapeuta pedig színterápiás foglalkozással várta az érdeklődőket. A délután folyamán bemutatkozott az Óperenciás babaóra is Tóth Boglárka vezetésével. A foglalkozás témája az állatok október 4-ei világnapja alkalmából a vizek élővilága volt. Számos mondóka és mozgásos játék várta a gyermekeket 0-3 éves kor között a kalandos fantáziavilágban. A programok mellett teával, kávéval, süteményekkel és rágcsálnivalókkal várták a gyerekeket és szüleiket a pedagógusok. Sok család  először járt az Amapedben,  a rendezvény felkeltette érdeklődésüket az egyesületben folyó rendszeres tanfolyamok, foglalkozások iránt. 

 

 

Mátyás király emléknap

Az Ausztriai Független Magyar Kultúregyesületek Csúcsszervezete egész délutános-estés programot szervezett Hunyadi Mátyás királyunk emlékére október 13-án, szombaton Bécsben, a Mátyás király emlékév alkalmából. 16 órától gyermek kézműves foglalkozás várta a kicsiket Piszker Ágnessel, 17 órától pedig a gyerekek Csernik Szende székely lábbábos és mesemondó műsorát élvezhették a szüleikkel együtt. Csernik Szende azt vallja: „Hiszek a mesékben, hiszek az élő szóban, a kincsben, a mese teremtő erejében. Mert a mese-szó a nép összetartó íze, lelke, a mesemondó ezt közvetíti.” A programban volt Mátyás király mesevetítés és középkori fegyverbemutató is. Ez utóbbi program megvalósulásában közreműködött Almási János, Thiele Ádám, Ulrich Jakubec és Tóth Kálmán, a Pápai Huszár Egyesülettől. 18 órakor vette kezdetét a két részből álló színes ünnepi műsor. A vendégeket Steip Ferenc, az Ausztriai Független Magyar Kultúregyesületek Csúcsszervezetének elnöke köszöntötte, aki megköszönte a rendezvény megszervezésében közreműködők munkáját. Külön köszönetét fejezte ki Kilyénfalvi Gábornak, a Délibáb Bécsi Magyar Kultúregyesület vezetőjének, aki az est főszervezője volt. A köszöntő szavak után Pap Péter Thuróczi János Magyar krónikájából (1488) olvasott fel részleteket, miközben Víg Margit viola d’amore vonós hangszeren kísérte. Majd Krommer Kinga furulyán, Pap Ildikó ütőgardonon, Pap Péter tekerőlanton és Víg Margit fidulán játszotta el az Ungarescát és a Sövénytáncot, mely Aragóniai Beatrix és Mátyás király fényes esküvőjén, 1476-ban hangzott el. A soproni Kvintesszencia Régizene Együttes Mátyás király udvari zenéit, táncait mutatta be különböző hangszereken és olasz nyelvű énekekkel (Chorea polonica, Proporcio, Fata la parte, Chorea Hungarica, Intrada, Ti parti). A program második felében Czaier Péter tekerőlanton játszott reneszánsz zenét. A reneszánsz dallamok mellett prózai program is helyet kapott a műsorban. Rozs Péter régész, középkorkutató Mátyás királyról és a fekete seregről tartott rendkívül érdekes előadást, majd az est második felében beszélt Mátyás király és Bécs kapcsolatáról is. Az AMAPED diákjai rövid színdarabban dolgozták fel Mátyás király A kolozsvári bíró című meséjét. A csataterek történelmi filmek sorozat A szabácsi vár ostroma című részét is levetítették a közönségnek. A magyar történelem egyik nagy csatája elevenedett meg az animációs technika segítségével. A várat a törökök építették és Mátyás király ügyes csellel foglalta el 1476-ban. Végül a Délibáb Kultúregyesület Rézsarkantyú Citerazenekara és a Barka Bécsi Magyar Népdalkör moldvai dallamokkal szórakoztatta a közönséget. Fazekas Csilla, KCSP-ösztöndíjas pedig egy moldvai csángó Mátyás királyról szóló dicsőítő dalt énekelt, miközben Pap Péter tekerőlanton kísérte. A változatos programban minden érdeklődő megtalálhatta a saját ízlésének tetszőt, a műsor után a büfénél a közönség megoszthatta véleményét a fellépőkkel is. Köszönjük a Budavári Nemzeti Körnek, hogy a Magyar Szent Koronáról szóló fotókiállítás a rendezvény színvonalát emelte.

 

 

2018. november

Mesehét

November 5-én mutatta be Petres-Majsa Adrienn Ratrak mesék című könyvét. A történetek egy családi sielés alatt Adrienn és 3 éves kisfiának ötletei alapján születtek, 100 százalékban szívvel és kézzel készítve. A képes meséskönyv 3-5 éves gyermekek számára készült, nem csak téli estékre, a szerző illusztrációival. A bemutatón résztvevő gyerekek és szülők Ratrak Regő, a segítőkész és találékony hótaposógép világába csöppentek bele, megismerkedhettek barátaival, Villám Titusszal, a motoros szánnal, Hóágyú Gyurival, Konráddal a kukásautóval, Tódorral, a takarítóautóval, és Tóbiással, a traktorral is. A meseolvasás mellett Adrienn játékos feladatokkal is készült, a gyerekek együtt énekeltek és kézműveskedtek. November 7-én a Kultúráért Gömörben és Gömörön túl Polgári Társulás érkezett az AMAPED-be, Imre-Mács Katalin egy interaktív gyermekfoglalkozás keretein belül játszotta el a résztvevő gyermekekkel Malac Julcsa meséjét. A mese megismerése mellett a népzene és tánc is szerepet kapott a foglalkozáson, ezáltal a gyerekek teljesen a mese részévé válhattak, megtestesíthették a mese szereplőit, vagy akár a falu népét is, akik végigkísérték az ifjú pár életének alakulását. November 10-én nyílt kiállítás Kiss-Vörös Mónika műveiből az AMAPED termeiben. Mónika a festményeivel színes pillanatokat szeretne csempészni az emberek rohanó hétköznapjaiba. A célja az, hogy illusztrációkat készíthessen gyermekkönyvekhez, versekhez vagy bármi máshoz. A kiállításra látogatók az őáltal alkotott mesevilágba tekinthetnek be, valamint vásárolhatnak képeiből. A tárlat november 23-ig tekinthető meg.

 

 

Módszertani továbbképzés

November 9-én újabb továbbképzést tartott az AMAPED a pedagógusainak, ezúttal módszertani ismereteiket bővíthették az oktatók.

 

Kiállítás Budapest fotóiból

Október 24-én nyílt fotókiállítás az AMAPED-ben Bartos Károly fotóművész képeiből. Az AMAPED fogadótermében és tantermeiben 25 képet állítottak ki, mindegyik sajátos szempontból mutatja be Budapest látványosságait. A kiállítás megnyitóján Mentsik Szilvia köszöntötte Bartos Károlyt, valamint a Barka Bécsi Magyar Népdalkör készült egy dalcsokorral. Az éneket követően Bagári András előadásában hallgathattuk meg József Attila A Dunánál című versét.

 

2018. december

Advent

Idén is nagy lelkesedéssel készültünk az AMAPED-ben az adventre. Idén december 2-án kezdődött a négyhetes várakozási időszak, ennek megfelelően elérkezett az adventi koszorúk készítésének ideje is. Az AMAPED diákjainak és családjaiknak december 1-jén nyílt alkalmuk arra, hogy elkészítsék az ünnepi koszorúkat az AMAPED-ben. A rendezvényre érkező kicsiket és nagyokat meleg tea, sütemény és puncs várta a friss fenyőágak illata mellett. A gyerekeknek szabadon lehetett válogatni a rengeteg dekorációs elemből, ez idő alatt a szülők is nyugodtan tudtak egymással beszélgetni. A hagyományos adventi koszorún három lila és egy rózsaszín gyertya található, melyek a hitet, a reményt, a szeretetet és az örömöt jelképezik. Habár a lila és rózsaszín színeket nem tartottuk meg, azért mindenki odafigyelt, hogy az egyik gyertya más legyen a másik háromhoz képest. Volt gömb, fenyőfa, rózsa és még sok más formájú méhviasz gyertya, amiből válogatni lehetett.

A koszorúkra friss fenyőágak, hatalmas masnik, szárított narancs, ánizs és fahéj, valamint egyéb karácsonyi díszek kerültek, amelyeket az alkotni vágyó gyerekek, szülők és tanárok felhasználtak. A végeredmény számos gyönyörű koszorú lett, melyeket büszkén mutogatva vittek haza a résztvevők. A koszorúk elkészítésében Szokai-Máthé Imola spirituális festő-designer segített. Az adventi díszek készítése mellett a programon jelenlévők megismerkedhettek Lendvai Andrea művészetterapeutával is, aki a színterápia világába kalauzolta el az érdeklődőket. A programon részt vettek a testvérintézményi kapcsolat keretében a pilisi Gubányi Károly Általános Iskola pedagógusai is, akik meghallgattak egy rövid prezentációt az AMAPED-ről, majd pedig szabadon bekapcsolódhattak a programokba.

 

 

Mikulás ünnepség a Nagykövetségen

 

Közösen várta idén a Mikulást az AMAPED – Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete, az Ungarischer Schulverein és a Központi Szövetség, BMI a bécsi Magyar Nagykövetségen december 3-án. A rendezvényen 250 három és tíz év közötti gyermek vett részt, akiket a Nagykövetség nagytermében fogadott Magyarország bécsi nagykövete, Dr. Nagy Andor, aki megnyitotta az ünnepséget, köszöntötte a jelenlévő gyerekeket és pedagógusokat. Ezt követően az Alma zenekar kápráztatta el a teremben lévőket egy fergeteges koncerttel, alaposan megmozgatták a gyerekeket, kicsik és nagyok is ugráltak, táncoltak, majd a koncert végén együtt énekelték a Mikulásnak a „Hull a pelyhes fehér hó” című dalt. A Mikulás érkeztével megismerhették Szent Miklós történetét, majd pedig nem maradt már más hátra, mint hogy a Mikulás és az őt segítő manók kiosszák a csomagokat a gyerekeknek. Az ajándékozást követően még kis büfé is várta a résztvevőket. A műsor létrejöttét a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága támogatta.

 

 

Mikulás ünnepség az AMAPED-ben

Az AMAPED legkisebb gyermekei sem maradhattak idén Mikulás nélkül, december 11-én együtt várták a kicsik és a szüleik a Mikulást az AMAPED termeiben. A rendezvényen negyven 0-6 éves gyermek vett részt, akiknek a Ringató és az Óperenciás babafoglalkozás pedagógusai készültek egy tartalmas délelőttel. A szülők együtt énekeltek karácsonyváró dalokat, mondókáztak a gyerekekkel, akik közben szabadon járhattak-kelhettek a teremben. A Mikulás érkeztével a gyerekek és szülők megismerhették Szent Miklós történetét, majd pedig a Nagyszakállú kiosztotta a csomagokat a gyerekeknek. Az ajándékozást követően kis büfé és további Mikuláshoz és adventhez kapcsolódó játékok várták a résztvevőket.

 

 

Karácsonyi összejövetel

December 20-án tartottuk az AMAPED-ben a karácsonyi összejövetelünket. A programon vendégül láttuk a Nagykovácsi Muzsikásokat, akik kézműves foglalkozással, néptánccal és népzenével készültek. Míg a gyerekek kézműveskedtek és táncoltak, a szülők nyugodtan beszélgethettek a büfében, valamint megtekinthették a Mesék Mátyás királyról rajzpályázatra beküldött munkákat, amelyek a Budapest teremben lettek kiállítva. A rendezvény elején került sor a rajzpályázat eredményhirdetésére is, az összes résztvevő kapott emléklapot, a díjazottak pedig ez mellé még egy kis ajándékcsomagot.

 

 

Impresszum

AMAPED
Verein Ungarische PädagogInnen in Österreich
E-Mail: office@amaped.at
Adresse:

Wien, 6. Bezirk, Mariahilfer Straße 1c, HT 2 / SOU Top 2
Hivatali órák / Bürozeiten:
Hétfö / Montag: 8:30 - 11:00
Szerda / Mittwoch: 17:00 - 20:00
Péntek / Freitag: 8:30 - 11:00

BIC: BAWAATWW
DVR-Nr.: 4008141
IBAN: AT22 1400 0028 1086 3440 ZVR-Zahl: 620854815

© AMAPED - Minden jog fenntartva - Alle Rechte vorbehalten